Cách xóa sao chép liên kết

Xóa lịch sử duyệt web trên Chrome

Nếu không muốn ghi lại những trang web mà bạn đã truy cập bằng Chrome, thì bạn có thể xóa tất cả hoặc một số mục lịch sử duyệt web. Thao tác xóa lịch sử duyệt websẽ có hiệu lực trên tất cả các thiết bị mà bạn đãbật tính năng đồng bộ hóa và đăng nhập vào Chrome.

Lịch sử của bạn sẽ bị xóa khỏi Chrome. Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa lịch sử tìm kiếm trên Googletừ tài khoản của mình.

Tìm hiểu thêm vềcách bật hoặc tắt tính năng đồng bộ hóa trong Chrome.

Xem lịch sử

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome

.

 1. Ở trên cùng bên phải,hãy nhấn vào biểu tượng Thêm

Lịch sử.

 • Nếu thanh địa chỉ nằm ở dưới cùng, hãy vuốt lên trên thanh địa chỉ. Sau đó, nhấn vào biểu tượng Lịch sử

.

 1. Nhấn vào một mục để truy cập vào trang web đó.
 • Để mở trang web trong một tab mới, hãy chạm và giữ mục. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm

Mở trong tab mới.

 • Để sao chép trang web, hãy chạm và giữ mục. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm

Sao chép liên kết.

Xóa lịch sử

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome

.

 1. Ở trên cùng bên phải,hãy nhấn vào biểu tượng Thêm

Lịch sử.

 • Nếu thanh địa chỉ nằm ở dưới cùng, hãy vuốt lên trên thanh địa chỉ. Sau đó, nhấn vào biểu tượng Lịch sử

.

 1. Nhấn vàoXóa dữ liệu duyệt web.
 2. Bên cạnh mục "Khoảng thời gian", hãy chọn phạm vi lịch sử hoạt động mà bạn muốn xóa. Để xóa mọi thứ, hãy nhấn vào Từ trước đến nay.
 3. Kiểm tra phần "Lịch sử duyệt web". Bỏ chọn bất kỳ dữ liệu nào khác mà bạn không muốn xóa.
 4. Nhấn vàoXóa dữ liệu.

Để xóa lịch sử tìm kiếm, hãy tìm hiểu cách xóa hoạt động đã lưu trong phần Hoạt động của tôi.

Xóa một mụckhỏi lịch sử

Bạn có thể xóa một số phần trong lịch sử của mình. Để tìm kiếm nội dung cụ thể, ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm

.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome

.

 1. Ở trên cùng bên phải,hãy nhấn vào biểu tượng Thêm

Lịch sử.

 • Nếu thanh địa chỉ nằm ở dưới cùng, hãy vuốt lên trên thanh địa chỉ. Sau đó, nhấn vào biểu tượng Lịch sử

.

 1. Tìm mục bạn muốn xóa.
 2. Ở bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa

.

Để xóa nhiều mục, chạm và giữ một mục nhập. Chọn các mục nhập khác mà bạn muốn xóa. Sau đó, ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa

.

Xóa một hình ảnh khỏi trang Tab mới

Để xem các trang web bạn truy cập nhiều nhất,hãy mở một tab mới. Để xóa hình ảnh, hãy chạm và giữ hình ảnh đó. Sau đó, chọn Xóa.

Nội dung hiển thị trên trang lịch sử

Trang Lịch sử hiển thị những trang web bạn đã truy cập trên Chrome trong 90 ngày qua. Trang lịch sử không lưu trữ các trang Chrome mà bạn đã truy cập như chrome://settings, các trang bạn đã truy cập ở chế độ Ẩn danh hoặc những trang bạn đã xóa khỏi lịch sử duyệt web của mình.Nếu bạn đăng nhập vào Chrome và đồng bộ hóa lịch sử của mình, thì trang Lịch sử sẽ hiển thị các trang web bạn đã truy cập trên tất cả các thiết bị được đồng bộ hóa trong thời gian lâu hơn nữa. Nếu bạn đăng xuất khỏi Chrome, thì trang Lịch sử sẽ không hiển thị các trang web trên những thiết bị khác của bạn.

Duyệt web ở chế độ riêng tư

Nếu hoàn toàn không muốn Chrome lưu lịch sử duyệt web của mình, thì bạn có thể duyệt web riêng tư ở Chế độ ẩn danh.

Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể tắt lịch sử duyệt web. Nếu tính năng lịch sử đang tắt, thì trang Lịch sử sẽ không liệt kê các trang web bạn đã truy cập. Bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý tại đây.                 Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm