Cách xóa tài khoản AFK Arena

Xóa dữ liệu và hồ sơ Play Games của bạn

Bạn có thể xóa dữ liệu của một hoặc tất cả các trò chơi bạn đã chơi trong Play Games khỏi Tài khoản Google của mình. Nếu xóa dữ liệu của trò chơi, có thể bạn cũng xóa toàn bộ thành tích hoặc tiến trình trong trò chơi đó, tùy thuộc vào cách nhà phát triển thiết kế trò chơi.

Khi bạn xóa dữ liệu Play Games khỏi tài khoản của mình, thao tác này cũng sẽ xóa dữ liệu Play Games của bạn khỏi Google. Thao tác này sẽ không xóa dữ liệu mà nhà phát triển trò chơi đã thu thập. Tìm hiểu cách xóa quyền truy cập của một trò chơi vào Tài khoản Google của bạn.

Xóa dữ liệu về một trò chơi cụ thể trong Play Games

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Play Games

.

  1. Ở đầu màn hình, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm

Cài đặt.

  1. Nhấn vào Xóa dữ liệu và tài khoản Play Trò chơi.
  2. Trong mục "Xóa dữ liệu từng trò chơi", hãy tìm dữ liệu trò chơi bạn muốn xóa rồi nhấn vào Xóa.

Xóa hồ sơ Play Games và toàn bộ dữ liệu Play Games

Nếu bạn xóa hồ sơ Play Games của mình thì tất cả thông tin của bạn trên Play Games sẽ bị xóa khỏi Tài khoản Google của bạn. Người dùng khác sẽ có thể sử dụng tên người chơi mà bạn từng sở hữu.

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Play Trò chơi

.

  1. Ở trên cùng, nhấn vào biểu tượng Thêm

Cài đặt.

  1. Nhấn vào Xóa tài khoản và dữ liệu Play Trò chơi

Xóa vĩnh viễn

Xóa vĩnh viễn.

Xem thông tin trênTrung tâm trợ giúp của Play Games                 Android Máy tính   Thêm

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố      Đăng nhập