Cách xóa tài khoản Gmail trên iPad

Đăng xuất khỏi Gmail

Tùy thuộc vào bạn đang sử dụng Gmail trên thiết bị nào, bạn có thể đăng xuất khỏi Gmail, xóa Tài khoản Google của bạn hoặc chuyển đổi giữa các tài khoản khác nhau.

Cách duy nhất để đăng xuất khỏi ứng dụng Gmail là xóa toàn bộ tài khoản của bạn khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng.

Tuy nhiên, bạn có thể làm rất nhiều tác vụ tương tự thông qua các hành động khác.

Tùy chọn đăng xuất Xóa Tài khoản Google của bạn khỏi thiết bị của bạn

Khi bạn xóa một tài khoản, việc này sẽ xóa tài khoản khỏi tất cả ứng dụng trên thiết bị. Khi tài khoản của bạn bị xóa, bạn sẽ không được đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm nào của Google như Maps hoặc YouTube.

Bạn nên sử dụng tùy chọn này nếu muốn xóa thông tin cá nhân khỏi điện thoại trước khi đưa điện thoại cho người khác.

Lưu ý: Việc xóa tài khoản khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn sẽ không xóa bản thân tài khoản, vì vậy, bạn vẫn có thể sử dụng tài khoản trên máy tính hoặc các thiết bị khác.

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách xóa tài khoản Gmail trên iPad

.

  1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ.
  2. Nhấn vào Quản lý các tài khoản trên thiết bị này.
  3. Chọn tài khoản.
  4. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Xóa tài khoản.       Đăng nhập bằng tài khoản khác

Nếu đã thêm nhiều tài khoản vào ứng dụng Gmail thì bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản.

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách xóa tài khoản Gmail trên iPad

.

  1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu

.

  1. Nhấn vào địa chỉ tài khoản. Nếu bạn đang sử dụng iPad, hãy bỏ qua bước này.
  2. Nhấn vào tài khoản bạn muốn chuyển sang.                       iPhone và iPad AndroidMáy tính   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách xóa tài khoản Gmail trên iPad