Cách xóa tài khoản GunPow

Hủy liên kết tài khoản khỏi tài khoản người quản lý

Nếu bạn muốn ngừng quản lý một tài khoản cụ thể, thì người dùng có quyền quản trị đối với tài khoản người quản lý hoặc tài khoản khách hàng có thể hủy liên kết những tài khoản này.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn hủy liên kết tài khoản khỏi tài khoản người quản lý hoặc tài khoản khách hàng. Để biết thêm thông tin cơ bản về những gì xảy ra khi bạn hủy liên kết, hãy đọc bài viết Giới thiệu về việc hủy liên kết tài khoản khỏi tài khoản người quản lý.

Hướng dẫn

Để hủy liên kết tài khoản từ tài khoản người quản lý của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt, sau đó nhấp vào Tùy chọn cài đặt tài khoản phụ ở đầu trang.
 3. Chọn tài khoản mà bạn muốn hủy liên kết.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống Chỉnh sửa và chọn Hủy liên kết.

Để hủy liên kết một tài khoản khỏi tài khoản Google Ads riêng lẻ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads được quản lý
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ

ở góc trên bên phải của tài khoản.

 1. Nhấp vào Quyền truy cập tài khoản trong mục "Thiết lập".
 2. Nhấp vào trang phụ Người quản lý.
 3. Tìm tài khoản người quản lý bạn muốn hủy liên kết, rồi nhấp vào Xóa quyền truy cập.

Đường liên kết có liên quan

 • Giới thiệu về cách hủy liên kết tài khoản khỏi tài khoản người quản lý của bạn
 • Giới thiệu về cách liên kết các tài khoản với tài khoản người quản lý của bạn

Liên kết tài khoản với tài khoản người quản lý

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố      Đăng nhập