Cách xóa tài khoản Sendo

Mình vừa mua số điện thoại mới, muốn đưa nó vào senshop, senmall nhưng khi nhập mã OTP hiện thông báo là đã có tài khoản sử dụng. Mất cả buối sáng tìm cách xóa không được, cuối cùng gọi 19006000 rồi chuyển qua 19006771nhận được câu trả lời là không hỗ trợ và không cho xóa tài khoản.
Mình không hiểu vì sao lại có chính sách này mà không khuyến cáo lúc đăng ký.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách xóa tài khoản Sendo