Cách xóa tài khoản VNDC

VNDC - Register and KYC account      Hướng dẫn đăng ký và xác thực tài khoản trên vndc.io

Be the first to like this

VNDC - Register and KYC account

  1. 1. Hướng dẫn User VNDC Vndc.io
  2. 2. Bước 1: Truy cập vndc.io Bước 2: Chọn đăng ký ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
  3. 3. Bước 3: Nhập thông tin đăng ký Bước 4: Nhận email xác nhận ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
  4. 4. XÁC MINH TÀI KHOẢN Bước 1: Đăng nhập vndc.io Bước 2: Vào menu Hồ sơ của tôi
  5. 5. Bước 5: Vào xác minh tài khoản Bước 6: Nhập thông tin xác minh XÁC MINH TÀI KHOẢN
  6. 6. www.vndc.io Thank You

Share Clipboard        Name*        Description          Others can see my Clipboard CancelSave

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách xóa tài khoản VNDC