Cách xóa thư trong Gmail nhanh

Xóa hoặc khôi phục thư Gmail đã bị xóa

Khi bạn xóa một thư, thư này sẽ được lưu trong Thùng rác trong 30 ngày. Sau thời gian đó, thư sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi tài khoản của bạn và không thể khôi phục.

Chọn tùy chọn cài đặt xóa

Hãy tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cài đặt xóa, như bạn có muốn xác nhận trước khi xóa thư hay không và bạn muốn lưu trữ hay xóa thư theo mặc định.

Xóa thư

Khi bạn xóa một thư, thư này sẽ được lưu trong Thùng rác trong 30 ngày. Sau thời gian đó, thư sẽ bị xóa vĩnh viễn. Nếu bạn muốn loại bỏ một thư khỏi hộp thư đến của bạn, nhưng không muốn xóa thư đó thì bạn có thể lưu trữ thư. Xóa một thư duy nhất

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail

.

 1. Mở thư cần xóa. (Nếu bạn muốn ở lại trong hộp thư đến thì hãy nhấn vào chữ cái hoặc hình ảnh bên cạnh thư).
 2. Nhấn vào biểu tượng Xóa

.

Mẹo: Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt Gmail để nhanh chóng thực hiện hành động này bằng cách vuốt sang trái hoặc phải trên thư trong danh sách thư.   Xóa nhiều thư

Xóa nhiều thư

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail

.

 1. Nhấn vào chữ cái hoặc hình ảnh bên cạnh thư bạn muốn xóa.
 2. Nhấn vào biểu tượng Xóa

.

Xóa tất cả thư trong một danh mục

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail. Bạn không thể xóa tất cả thư từ ứng dụng Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Mũi tên xuống

.

 1. Nhấp vào Tất cả.Nếu có hơn một trang thư, thì bạn có thể nhấp vào Chọn tất cả cuộc hội thoại.
 2. Nhấp vào biểu tượng Xóa

.       Dọn sạch Thùng rác của bạn

Nếu không muốn thư ở lại trong thùng rác trong 30 ngày thì bạn có thể xóa thư vĩnh viễn.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail

.

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu

.

 1. Nhấn vào Thùng rác.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dọn sạch thùng rác ngay bây giờ.

Khôi phục thư

Bạn có thể di chuyển thư ra khỏi thùng rác nếu bạn đã xóa chúng trong 30 ngày qua. Xem các thư trong Thùng rác

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail

.

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu

.

 1. Nhấn vào Thùng rác.       Khôi phục thư từ Thùng rác
 2. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail

.

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu

.

 1. Nhấn vào Thùng rác.
 2. Nhấn vào chữ cái hoặc hình ảnh bên cạnh thư bạn muốn khôi phục.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm

.

 1. Nhấn vào Di chuyển đến.
 2. Chọn nơi bạn muốn di chuyển thư đến, như là hộp thư đến.                        Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm