Cách xóa tiểu sử cũ trên Facebook

Xóa tiểu sử của bạnMột khi bạn xóa tiểu sử của mình, bạn sẽ không thể lấy lại. (Bạn có thể xem xét chỉnh sửa tiểu sử của bạn thay vì xóa nó.) Nếu bạn là người dùng Google Buzz, xóa tiểu sử của bạn sẽ xóa các bài đăng của bạn, nhưng không xóa bất kỳ nhận xét nào mà bạn đã để lại trên các bài đăng của người dùng Buzz khác.

Để xóa tiểu sử của bạn:

  1. Đăng nhập vào tiểu sử trên Google của bạn.
  2. Nhấp vào Chỉnh sửa tiểu sử.
  3. Nhấp vào tab Giới thiệu.
  4. Nhấp vào Xóa tiểu sử và vô hiệu hoàn toàn Google Buzz.
  5. Nhấp vào Có, xóa tiểu sử và các bài đăng của tôi. Xóa tiểu sử công khai của bạn sẽ không xóa Tài khoản Google của bạn.