Cách xuống dòng trong mail

Phím tắt cho Gmail

Bạn có thể tiết kiệm thời gian di chuyển trong Gmail bằng cách sử dụng phím tắt.

Lưu ý: Để tìm hiểu cách tùy chỉnh các phím tắt như trong Outlook, hãy truy cập vào phần 2.6 của Trung tâm Kiến thức.

Bật phím tắt

Một số phím tắt chỉ hoạt động nếu bạn đã bật chúng.

Lưu ý: Không phải bàn phím nào cũng hỗ trợ phím tắt.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vàoGmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt
Cài đặt
sau đó

Xem tất cả cài đặt.

 1. Nhấp vào Cài đặt.
 2. Cuộn xuống mục "Phím tắt".
 3. Chọn Bật phím tắt.
 4. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Các phím tắt bạn có thể sử dụng

Bạn có thể sử dụng phím tắt để điều hướng hộp thư đến và thư của bạn, định dạng văn bản và hoàn tất các tác vụ như lưu trữ và xóa.

Để xem danh sách phím tắt đầy đủ, bao gồm cả những phím cần được bật, hãy nhập ? khi bạn mở Gmail.

Lưu ý: Phím tắt hoạt động khác nhau trên PC và máy Mac. Trên PC, bạn sẽ dùng phím Ctrl thay cho phím . Soạn thư và trò chuyện  Hành động Phím tắt Thư trước trong cuộc hội thoại mở p Thư tiếp theo trong cuộc hội thoại mở n Tập trung vào cửa sổ chính Shift + Esc Tập trung vào cuộc trò chuyện hoặc phiên soạn thư gần đây nhất Esc Chuyển đến cuộc trò chuyện hoặc phiên soạn thư tiếp theo Ctrl + . Chuyển đến cuộc trò chuyện hoặc phiên soạn thư trước Ctrl + , Gửi /Ctrl + Enter Thêm người nhận cc /Ctrl + Shift + c Thêm người nhận bcc /Ctrl + Shift + b Truy cập vào trường tùy chỉnh từ /Ctrl + Shift + f Chèn liên kết /Ctrl + k Chuyển tới từ viết sai chính tả tiếp theo (chỉ trên Mac) + ; Mở đề xuất chính tả /Ctrl + m  Định dạng văn bản  Hành động Phím tắt Phông chữ trước /Ctrl + Shift + 5 Phông chữ tiếp theo /Ctrl + Shift + 6 Giảm kích thước văn bản /Ctrl + Shift + - Tăng kích thước văn bản /Ctrl + Shift and + In đậm /Ctrl + b In nghiêng /Ctrl + i Gạch dưới /Ctrl + u Danh sách được đánh số /Ctrl + Shift + 7 Danh sách có dấu đầu dòng /Ctrl + Shift + 8 Trích dẫn /Ctrl + Shift + 9 Giảm thụt lề /Ctrl + [ Tăng thụt lề /Ctrl + ] Căn trái /Ctrl + Shift + l Căn giữa /Ctrl + Shift + e Căn phải /Ctrl + Shift + r Xóa định dạng /Ctrl + \  Hành động

Lưu ý: Các phím tắt này sẽ không hoạt động trừ khi được bật. Hành động Phím tắt Chuyển tiêu điểm tới thanh công cụ , Chọn cuộc hội thoại x Chuyển sang chế độ gắn dấu sao/Xoay trong các siêu sao s Lưu trữ e Ẩn cuộc hội thoại m Báo cáo là spam ! Xóa # Trả lời r Trả lời trong cửa sổ mới Shift + r Trả lời tất cả a Trả lời tất cả trong cửa sổ mới Shift + a Chuyển tiếp f Chuyển tiếp trong cửa sổ mới Shift + f Cập nhật cuộc hội thoại Shift + n Lưu trữ cuộc hội thoại và chuyển tới cuộc hội thoại trước đó/tiếp theo ] hoặc [ Hoàn tác tác vụ cuối cùng z Đánh dấu là đã đọc Shift + i Đánh dấu là chưa đọc Shift + u Đánh dấu thư đã chọn là chưa đọc _ Đánh dấu là quan trọng + hoặc = Đánh dấu là không quan trọng - Báo lại

Lưu ý: Phím tắt này không có trong Gmail cổ điển. b Mở rộng toàn bộ cuộc hội thoại ; Thu gọn toàn bộ cuộc hội thoại : Thêm hội thoại vào Tác vụ Shift + t  Hangouts

Lưu ý: Các phím tắt này sẽ không hoạt động trừ khi được bật. Hành động Phím tắt Hiển thị menu h + m Hiển thị các Hangout đã lưu trữ h + a Hiển thị các yêu cầu Hangout h + i Tập trung vào danh sách cuộc hội thoại h + c Mở điện thoại h + p  Di chuyển

Lưu ý: Các phím tắt này chỉ hoạt động khi bạn bật. Hành động Phím tắt Đi đến Hộp thư đến g + i Đi đến cuộc hội thoại được Gắn dấu sao g + s Chuyển đến Cuộc trò chuyện đã tạm ẩn g + b Chuyển đến Thư đã gửi g + t Đi đến Thư nháp g + d Đi đến Tất cả thư g + a

Chuyển đổi giữa thanh bên Lịch/Keep/Tasks vàhộp thư đến.

/Ctrl +Alt+,

/Ctrl +Alt+. Chuyển đến Tasks g + k Đi đến nhãn g + l  Chọn danh sách chuỗi thư

Lưu ý: Các phím tắt này chỉ hoạt động khi bạn bật. Hành động Phím tắt Chọn tất cả cuộc hội thoại * + a Bỏ chọn tất cả cuộc hội thoại * + n Chọn cuộc hội thoại đã đọc * + r Chọn cuộc hội thoại chưa đọc * + u Chọn cuộc hội thoại được gắn dấu sao * + s Chọn cuộc hội thoại không gắn dấu sao * + t  Khám phá

Lưu ý: Các phím tắt này sẽ không hoạt động trừ khi được bật. Hành động Phím tắt Chuyển đến trang tiếp theo g + n Chuyển về trang trước g + p Quay lại danh sách dạng chuỗi u Cuộc trò chuyện mới hơn k Cuộc hội thoại cũ hơn j Mở cuộc hội thoại o hoặc Enter Đi tới mục hộp thư đến tiếp theo ` Đi tới mục hộp thư đến trước ~  Ứng dụng

Lưu ý: Các phím tắt này chỉ hoạt động khi bạn bật. Hành động Phím tắt Soạn thư c Soạn thư trong tab mới d Tìm kiếm trong thư / Tìm kiếm trong danh sách liên hệ trò chuyện g Mở menu "tác vụ khác" . Mở menu "di chuyển tới" v Mở menu "gắn nhãn là" l Mở trợ giúp phím tắt ?

Tùy chỉnh phím tắt

Bạn có thể thay đổi các phím tắt mặc định trong Gmail.

Bước 1:Bật phím tắt tùy chỉnh

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vàoGmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt
Cài đặt
sau đó

Cài đặt.

 1. Nhấp vào Nâng cao.
 2. Bên cạnh "Phím tắt tùy chỉnh", hãy nhấp vào Bật.
 3. Ở phía dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Bước 2:Thay đổi phím tắt

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vàoGmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt
Cài đặt
sau đó

Cài đặt.

 1. Ở trên cùng, hãy nhấp vàoPhím tắt.
 2. Bên cạnh hành động, hãy nhập phím tắt để tạo phím tắt mới.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Lưu ý: Một phím có thể chỉ tham chiếu một hành động.                  Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm