cán bộ, công chức vay tiền xây nhà 2020

Đó là 1 trong 9 chương trình cho vay ưu đãi được Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện từ năm 2018 theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Khách hàng đủ điều kiện có thể vay vốn của Ngân hàng CSXH để mua nhà ở xã hội hoặc xây mới, sửa chữa, cải tạo nhà để ở với lãi suất 4,8%/năm.

Theo đó, tất cả cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế và người có thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị, người có công với cách mạng đều có thể được vay vốn ưu đãi của Chính phủ với lãi suất cho vay hiện tại là 4,8%/năm để mua nhà ở xã hội hoặc xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Thời hạn vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Để được hướng dẫn các thủ tục vay vốn, khách hàng liên hệ với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện nơi có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú. Chương trình mở ra cơ hội có nhà ở cho những người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất. Tính đến hết tháng 3/2020, toàn tỉnh hiện có 60 khách hàng đang vay vốn chương trình cho vay nhà ở xã hội với tổng dư nợ đạt 19,793 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay mua nhà ở xã hội đạt 4,848 tỷ đồng và dư nợ cho vay xây mới, sửa chữa đạt 14,945 tỷ đồng.

Minh Hương

Video liên quan