Chi phí thẩm định giá thiết bị trong dự toán

Skip to content

Hà Thành xin trọng gửi tới Quý Khách Hàng biểu phí Thẩm Định Giá như sau:

I. Đối với tài sản thông thường

Phí thẩm định xác định bằng 0,5% tổng giá trị tài sản và mức thấp nhất cho mỗi đơn vị tài sản là 500 nghìn đồng.

Ví dụ thẩm định một dây truyền thiết bị 1 tỷ đồng với 20 danh mục tài sản thì phí thẩm định được xác định theo tổng giá trị tài sản là 1 tỷ * 0,5% = 5 triệu. Tuy nhiên do danh mục quá nhiều và vẫn phải thẩm theo từng danh mục tài sản và mức phí thẩm định xác định theo danh mục là 20 danh mục *500 nghìn đồng = 10 triệu. Vậy phí thẩm định là 10 triệu.

II. Đối với tài sản đặc thù

Thẩm định giá trị thương hiệu, lợi thế thương mại, giá trị tài sản vô hình, thẩm định dự án, thẩm định vật tư thiết bị đặc thù … phí thẩm định tính bằng 1% giá trị tài sản và mức thấp nhất cho mỗi danh mục tài sản là 10.000.000 đồng.

III. Đối với công tác định giá đất cụ thể

Chi phí tư vấn định giá đất cụ thể được xác định trên cơ sở định mức quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất.

Ghi chú:

Mức tối thiểu là 5 triệu đồng.

Tùy từng điều kiện cụ thể mà chi phí thẩm định sẽ được điều chỉnh phù hợp.

Chi phí thẩm định giá thiết bị trong dự toán

Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam được chủ đầu tư ký hợp đồng lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho một công trình đã được phê duyệt dự án (thiết kế 2 bước). Loại hợp đồng là hợp đồng trọn gói; trong đó, giá hợp đồng (thiết kế phí) không có nội dung nào đề cập đến chi phí thẩm định giá. Tổng mức giá trị công trình được xác định bao gồm 2 phần: Phần xây lắp và phần thiết bị.

Khi trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, cơ quan thẩm định yêu cầu phải thuê đơn vị có chức năng thực hiện thẩm định giá (đối với phần thiết bị) để có cơ sở thẩm định dự toán toàn bộ công trình.

Theo Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam tham khảo, căn cứ quy định của Bộ Xây dựng, các chi phí được tính trong định mức chi phí thiết kế bao gồm: Chi phí vật liệu, chi phí thi công; chi phí máy móc thiết bị; chi phí quản lý; chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, BHYT, BHXH và thu nhập chịu thuế tính trước.

Ngoài ra, chi phí thiết kế này không được tính cho phần thiết bị (khi nhân tỷ lệ % để tính thiết kế phí không có giá trị phần thiết bị).

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thông Quảng Nam hỏi, chi phí thẩm định giá (phần thiết bị) có nằm trong chi phí lập thiết kế - dự toán công trình theo định mức do Bộ Xây dựng ban hành hay không? Chi phí này do chủ đầu tư hay đơn vị tư vấn thiết kế chi trả?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí thiết kế xây dựng bao gồm: Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, lập dự toán, lập chỉ dẫn kỹ thuật, lập quy trình bảo trì công trình, giám sát tác giả và mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Vì vậy, chi phí thiết kế xây dựng công trình không bao gồm chi phí thẩm định giá thiết bị.

Việc chi trả chi phí thẩm định giá thiết bị căn cứ hợp đồng có hiệu lực đã được các bên ký kết.

Chinhphu.vn


(Xây dựng) – Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn về công tác thẩm định giá thiết bị cho dự án trên địa bàn tỉnh.

Chi phí thẩm định giá thiết bị trong dự toán
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo khoản 1, 2 Điều 31 Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 quy định về tài sản thẩm định giá: Tài sản của tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá; Tài sản mà Nhà nước phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sàn nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo rà soát tính chất đặc thù các thiết bị chính của dự án; điều kiện năng lực, phạm vi hoạt động của Nhà thầu thiết kế (lập dự toán); nội dung, phạm vi của công tác lập dự toán xây dựng công trình theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định có liên quan để xem xét, quyết định về sự cần thiết của việc thẩm định giá thiết bị cho dự án.

Chi phí thẩm định giá thiết bị có thể được xem là một khoản chi phí thuộc chi phí tư vấn trong dự toán đầu tư xây dựng công trình và phải đảm bảo phù hợp với tổng mức đầu tư được duyệt (theo quy định tại Điều 132 - Luật Xây dựng năm 2014). Nguồn kinh phí thực hiện thẩm định giá thiết bị có thể được xác định từ tổng mức đầu tư hoặc bố trí từ nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật tùy theo tính chất của dự án.

Việc lựa chọn đơn vị thẩm dịnh giá, giá dịch vụ thẩm định giá, sử dụng kết quả thẩm định giá theo quy định của Luật giá và Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá. Việc thanh, quyết toán chi phí thẩm định giá; thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo các quy định hiện hành có liên quan.

Khánh Diệp

Theo

Link gốc:

Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam được chủ đầu tư ký hợp đồng lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho một công trình đã được phê duyệt dự án (thiết kế 2 bước). Loại hợp đồng là hợp đồng trọn gói; trong đó, giá hợp đồng (thiết kế phí) không có nội dung nào đề cập đến chi phí thẩm định giá. Tổng mức giá trị công trình được xác định bao gồm 2 phần: Phần xây lắp và phần thiết bị.

Khi trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, cơ quan thẩm định yêu cầu phải thuê đơn vị có chức năng thực hiện thẩm định giá (đối với phần thiết bị) để có cơ sở thẩm định dự toán toàn bộ công trình.

Theo Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam tham khảo, căn cứ quy định của Bộ Xây dựng, các chi phí được tính trong định mức chi phí thiết kế bao gồm: Chi phí vật liệu, chi phí thi công; chi phí máy móc thiết bị; chi phí quản lý; chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, BHYT, BHXH và thu nhập chịu thuế tính trước.

Ngoài ra, chi phí thiết kế này không được tính cho phần thiết bị (khi nhân tỷ lệ % để tính thiết kế phí không có giá trị phần thiết bị).

Theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí thiết kế xây dựng bao gồm: Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, lập dự toán, lập chỉ dẫn kỹ thuật, lập quy trình bảo trì công trình, giám sát tác giả và mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Vì vậy, chi phí thiết kế xây dựng công trình không bao gồm chi phí thẩm định giá thiết bị.

Việc chi trả chi phí thẩm định giá thiết bị căn cứ hợp đồng có hiệu lực đã được các bên ký kết.

Trả lời:  Về thắc mắc của bạn, thẩm định giá Hoàng Quân xin được trả lời như sau:

– Thứ nhất: Hội đồng thẩm định yêu cầu thuê đơn vị độc lập có chức năng thẩm định giá để thẩm định giá thiết bị, vật tư làm cơ sở thẩm định giá dự toán toàn bộ công trình. Điều này là hoàn toàn phù hợp và đúng quy định. Bởi khi xây dựng dự toán cho toàn bộ công trình thì việc định giá chính xác phần thiết bị, vật tư ở thời điểm lập dự toán là một điều tất yếu.

Khi thuê một đơn vị thẩm định giá đã được Bộ tài chính cấp phép có đủ chức năng thẩm định giá, chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn thiết kế sẽ có được cơ sở khách quan, độc lập, chính xác về giá trị ước tính của phần thiết bị đó. Từ đó lên được dự toán chính xác nhất cho toàn bộ công trình.

==>Xem thêm: Thẩm định giá dự toán công trình xây dựng

– Thứ hai: Chi phí thẩm định giá thiết bị, vật tư để làm thẩm định dự toán toàn bộ công trình có được tính vào Chi phí thiết xây dựng công trình hay không ?

Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào Hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư và bên bạn. Vì bạn không nói rõ loại hợp đồng giữa Bên Tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư là gì nên chúng tôi không thể xác định chính xác.

Chi phí thẩm định giá thiết bị trong dự toán

Tuy nhiên, thông thường đối với các công trình xây dựng thì theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí thiết kế xây dựng bao gồm: Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, lập dự toán, lập chỉ dẫn kỹ thuật, lập quy trình bảo trì công trình, giám sát tác giả và mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Vì vậy, chi phí thiết kế xây dựng công trình không bao gồm chi phí thẩm định giá thiết bị. Việc chi trả chi phí thẩm định giá thiết bị căn cứ hợp đồng có hiệu lực đã được các bên ký kết.

  • Thông tin chi tiết: 0901.186.700
  • Thẩm định giá Hoàng Quân – CN Hà Nội
  • Thẩm định giá Hoàng Quân – Thước đo giá trị

Video liên quan

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Chi phí thẩm định giá thiết bị trong dự toán