Chia sẻ bộ nhớ Google Drive

Bắt đầu hoặc ngừng chia sẻ với gia đình của bạn

Để cho phép những người khác sử dụng dung lượng lưu trữ của bạn trên Google One, hãy thử dùng tính năng chia sẻ trong gia đình của Google One. Mọi thành viên của gói Google One dành cho gia đình đều tìm được mức sử dụng bộ nhớ dùng chung của họ. Các tệp của bạn sẽ không được chia sẻ với những thành viên còn lại trong gia đình và họ không thể truy cập vào các tệp đó khi bạn chưa cho phép.

Cách tính năng chia sẻ trong gia đình hoạt động với Google One

Người chia sẻ dung lượng lưu trữ của mình gọi là người quản lý gói Google One. Người này có thể bắt đầu hoặc ngừng chia sẻ gói Google One dành cho gia đình của họ bất cứ lúc nào. Bạn có thểchia sẻ Google One với tối đa 5 thành viên gia đình.

Có 2loại dung lượng lưu trữ, đó là: dung lượng lưu trữ cá nhândung lượng lưu trữ dùng chung.

 • Mỗi thành viên trong nhóm gia đình sẽ nhận được 15 GB dung lượng lưu trữ cá nhân để lưu trữ tệp của họ. Trước tiên, các tệp của một thành viên gia đình sẽ được tính vào dung lượng lưu trữ cá nhân.
 • Ngoài ra còn có dung lượng lưu trữ dùng chung được chia cho mọi người trong nhóm gia đình. Sau khi một thành viên gia đình dùng hết dung lượng lưu trữ cá nhân, tệp của họ sẽ được tính vào dung lượng lưu trữ dùng chung. Các thành viên gia đình có thể sử dụng dung lượng lưu trữ còn trống này bao nhiêu tùy ý.
 • Những người khác trong gia đình bạn sẽ không có quyền truy cập vào các tệp của bạn, trừ trường hợp bạn chia sẻ trực tiếp các tệp đó với họ.
 • Khi bạn tạo nhóm gia đình, các lợi ích bổ sung sẽ hiển thị với mọi người trong gia đình, ngoại trừ các tài khoản do cha mẹ quản lý. Một số lợi ích chỉ dành cho thành viên đầu tiên trong gia đình yêu cầu các lợi ích đó.

Các yêu cầu cần đáp ứng khi tham gia một gia đình

Để tham gia một nhóm gia đình, bạn cần phải:

 • Có Tài khoản Google. Bạn không thể tham gia một gia đình bằng Tài khoản Google của cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác.
 • Sống ở cùng quốc gia với người quản lý gia đình.
 • Chỉ thuộc duy nhất một nhóm gia đình.
 • Không thuộc về nhóm gia đình nào khác trong 12 tháng qua.

Những điều sẽ xảy ra khi bạn ngừng chia sẻ

Thành viên của gói Google One dành cho gia đình sẽ:

 • Ngừng sử dụng dung lượng lưu trữ còn trống của bạn. Nếu họhết dung lượng lưu trữ, tệp của họ sẽ vẫn an toàn, nhưng họ không thể lưu trữ nội dung mới. Hãy tìm hiểu thêm về những điều sẽ xảy ra khi họ hết dung lượng lưu trữ.
 • Mất quyền liên hệ với các chuyên gia giải đáp thắc mắc về sản phẩm của Google.
 • Không thể nhìn thấy hoặc yêu cầu các lợi ích.

Nhiều ảnh hưởng tương tự có thể xảy ra nếu người quản lý gói Google One quyết địnhrờikhỏinhóm gia đình hoặc nếu họxóahay loại bỏai đó ra khỏi nhóm gia đình.

Chia sẻ dung lượng lưu trữ, gói thành viên và các lợi ích trên Google One với nhóm gia đình của bạn

Để thiết lập nhóm gia đình, bạn phải từ 18 tuổi trở lên. Những người mà bạn mời cần phải sống ở cùng quốc gia với bạn.

Nhóm gia đình cho phép các thành viên gia đình:

 • Chia sẻ một phương thức thanh toán.
 • Sử dụng các dịch vụ của Google dành cho gia đình.
 • Chia sẻ giao dịch mua kỹ thuật số.
 • Dùng chung gói đăng ký dành cho gia đình, chẳng hạn như gói thành viên Google One.

Bước 1: Thiết lập một nhóm gia đình

 1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Truy cập trang Gia đình của bạn trên Google.
 3. Nhấp vào Bắt đầu
Chia sẻ bộ nhớ Google Drive

Tạo nhóm gia đình.

 1. Làm theo hướng dẫn để thêm thành viên gia đình và thiết lập Thư viện gia đình.

Để biết thêm thông tin, hãy tìm hiểu về các vai trò mà bạn thiết lập khi tạo một nhóm gia đình.

Bước 2: Chia sẻ với gia đình

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google One.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
 3. Bật chế độ Chia sẻ Google One với gia đình.

Để biết thêm thông tin, hãy tìm hiểu cách quản lý một nhóm gia đình.

Kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ của thành viên gia đình

Bạn có thể kiểm tra tổng dung lượng của mình được dùng chung như thế nào giữa các thành viên của gói Google One dành cho gia đình.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google One.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào phần Bộ nhớ.
 3. Bên cạnh phần "Bộ nhớ cho gia đình", hãy nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống
Chia sẻ bộ nhớ Google Drive

.

 1. Kiểm tra những thành viên nào dùng quá nhiều dung lượng.

Các thành viên trong nhóm gia đình chỉ có thể giải phóng bộ nhớ khỏi mức sử dụng bộ nhớ của riêng họ. Bạn không thể tác động đến việc sử dụng bộ nhớ của các thành viên khác trong gia đình. Hãy đề nghị những người sử dụng quá nhiều dung lượng xem họ có thể giải phóng bộ nhớ trên Google được không.

Lưu ý: Nếu bạn muốn thay đổi thành viên sử dụng gói dành cho gia đình của mình, hãy tìm hiểu cách quản lý gia đình của mình trên Google.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao tôi không thể tìm mức sử dụng dung lượng lưu trữ của gia đình mình sau khi thêm các thành viên?     Nếu bạn là người quản lý gói Google One và không thể xem mức sử dụng dung lượng lưu trữ, hãy đảm bảo tính năng chia sẻ trong gia đình đang bật. Nếu bạn chưa bật tính năng đó, hãy làm theo các bước ở trên.

Sau khi tôi thêm các thành viên vào nhóm gia đình của mình, họ có thể tìm thấy những thông tin gì?       Khi bạn tham gia vào một gia đình, các thành viên gia đình có thể xem tên, ảnh và địa chỉ email của bạn. Ngoài ra, họ còn có thể xem mức sử dụng bộ nhớ dùng chung của từng thành viên gia đình. Tuy nhiên, họ sẽ không thể xem ảnh, video hoặc các mục khác của bạn thông qua bộ nhớ dùng chung. Họ chỉ có thể xem các tệp của bạn nếu bạn chia sẻ trực tiếp với họ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu thành viên gia đình tôi không nhận được lời mời tham gia nhóm gia đình?       Hãy thử qua những giải pháp này để xem có giải quyết được vấn đề hay không. Nếu họ vẫn chưa nhận được lời mời, hãy hỏi một chuyên gia của Google để được trợ giúp.

Tìm hiểu thêm về tính năng chia sẻ trong gia đình trên Google One:

 • Cách dung lượng lưu trữ hiện có của bạn hoạt động với Google One
 • Cách chia sẻ tệp trong Drive
 • Cách tạo gia đình trên Google
 • Cách tham gia một gia đình hiện có                   Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Chia sẻ bộ nhớ Google Drive