Chinh Phục Ngữ Pháp Tiếng Anh PDF

Bộ sáchChinh Phục Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Tập 1,2do Nguyễn Thị Thu Huế làm chủ biên, biên soạn theo chương trình mới,nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích quá trình tự học, tự ôn luyện của các em học sinh lớp 6.

Bộsách Chinh Phục Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6gồm những điểm nổi bật sau:

  • Ngữ pháp trình bày khoa học, dễ hiểu
  • Giải thích chi tiết, rõ ràng- Bài tập đa dạng, phong phú
  • Tài liệu cần thiết cho học sinh và giáo viên

DOWNLOAD

CLICK HERE TO DOWNLOAD TẬP 1

CLICK HERE TO DOWNLOAD TẬP 2

Video liên quan