2 phút đọc

Cho biết ngành nào sau đây có ở trung tâm công nghiệp Kiên Lương

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có ngành đóng tàu? A. Kiên Lương. B. Rạch Giá. C. Cần Thơ. D. Cà
Cho biết ngành nào sau đây có ở trung tâm công nghiệp Kiên Lương

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có ngành đóng tàu?

A. Kiên Lương.

B. Rạch Giá.

C. Cần Thơ.

D. Cà Mau.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có ngành đóng tàu và có sân bay?

A. Kiên Lương.

B. Rạch Giá.

C. Cà Mau.

D. Cần Thơ.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có ngành điện tử?

A. Cần Thơ.

B. Tân An.

C. Mỹ Tho.

D. Rạch Giá.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long không có ngành dệt?

A. Long Xuyên.

B. Sóc Trăng.

C. Cà Mau.

D. Mỹ Tho.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có ngành luyện kim đen?

A. Tân An.

B. Mỹ Tho.

C. Cần Thơ.

D. Cà Mau.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long không có ngành cơ khí?

A. Sóc Trăng, Mỹ Tho.

B. Long Xuyên, Cà Mau.

C. Cần Thơ, Tân An.

D. Rạch Giá, Kiên Lương.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long không có ngành chế biến nông sản?

A. Long Xuyên.

B. Sóc Trăng.

C. Kiên Lương.

D. Cà Mau.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có ngành hóa chất, phân bón?

A. Tân An.

B. Mỹ Tho.

C. Cần Thơ.

D. Cà Mau.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long không có ngành sản xuất vật liệu xây dựng?

A. Tân An, Mỹ Tho.

B. Cà Mau, Sóc Trăng.

C. Kiên Lương, Cần Thơ.

D. Cần Thơ, Cà Mau.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có cả ngành cơ khí, dệt, chế biến nông sản?

A. Long Xuyên, Tân An.

B. Tân An, Mỹ Tho.

C. Mỹ Tho, Sóc Trăng.

D. Sóc Trăng, Rạch Giá.

Video liên quan