2 phút đọc

cho các số 0, 1, 2 3 4, 5 lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5

cho các số 0;1;2;3;4;5.có bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 5 từ các chữ số trên
cho các số 0, 1, 2 3 4, 5 lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5

cho các số 0;1;2;3;4;5.có bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 5 từ các chữ số trên

Cho các chữ số : 0;1;2;3;4;5 .Hỏi có thể lập được bao nhiêu chữ số khác nhau chia hết cho 5 ?

Giúp mình nha

cho năm chữ số 0;1;2;3;4;5. Từ năm chữ số đã cho có thể viết được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau chia hết cho 5 và nhỏ hơn 4000

Cho các số 0;1;2;3;4;5.Hỏi lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số trên.Tính tổng các số đó

Bài 1: Tính tổng các số chẵn có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số : 2 ; 3 ; 5 ; 9

Bài 2 : Cho các chữ số : 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9

Tính tổng các số có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số trên ?

Bài 3 : Tính tổng các số có 4 chữ số từ 4 chữ số 3; 4; 5 ; 7 và chia hết cho 2.

Bài 4 : Từ 1 đến 2019 có bao nhiêu chữ số?

Cho các STN 0,1,3,5,7,9 . Có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 từ 6 chữ số trên ?

cho 5 chữ số 1,2,3,4,5

a) có thể lậpđược bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau

b) có thể lậpđược bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà mỗi sốđều chia hết cho 5

c) tính tổng các số có 4 chữ số khác nhauđược lập từ các số trên

cho các chữ số chia hết cho 3

a, lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số trên

b, lập được bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số

1.Cho 3 chữ số 2, 3, 5. Từ ba chữ số đã cho, hãy viết tất cả các số có 3 chữ số:

a) Chia hết cho 2;

b) Chia hết cho 5.

2.a) Có thể viết đươc bao nhiêu số chẵn có ba chữ số mà các chữ số của nó đều là số chẵn?

b) Có thể viết đươc bao nhiêu số có 4 chữ số # nhau chia hết cho 5 mà các chữ số của nó đều là số lẻ?

Từ các chữ số 1, 3, 5, 6, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho 3.

Từ các chữ số 1, 3, 5, 7 có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3.

Video liên quan