3 phút đọc

Có bao nhiêu cách chia 15 học sinh thành 3 nhóm

có 15 học sinh, có bao nhiêu cách chia ra thành 3 nhóm, mỗi nhóm 5 người Có bao nhiêu cách chia 10 người th
Có bao nhiêu cách chia 15 học sinh thành 3 nhóm

có 15 học sinh, có bao nhiêu cách chia ra thành 3 nhóm, mỗi nhóm 5 người

Có bao nhiêu cách chia 10 người thành :

a) Hai nhóm, một nhóm 7 người, nhóm kia 3 người ?

b) Ba nhóm tương ứng gồm 5, 3, 2 người?

một nhóm học sinh có 7 em nam và 3 em nữ . người ta cần chọn ra 5 em trong tổ tham gia đồng diễn thể dục . yêu cầu trong các em được chọn , phải có không quá 1 em nữ . hỏi có bao nhiêu cách chọn ?

Một lớp có 33 học sinh, trong đó có 7 nữ. Chia lớp đó thành 3 tổ. Tổ 1 có 10 học sinh, tổ 2 có 11 học sinh, tổ 3 có 12 học sinh, sao cho, trong mỗi tổ có ít nhất 2 học sinhnữ. Hỏi có bao nhiêu cách chia như vậy ?

Câu 1:Một lớp học có 15 học sinh ưu tú trong đó có An và Bình. Có bao nhiêu cáchsử dụng 4 học sinh ưu túđi du học ở 4 nước khác nhau, mỗi nước một người, trong 4 người đó có An và Bình?

Câu 2 : Lớp có 12 nam trong đó có An và có 8 nữ trong đó có Bình. Có bao nhiêu cách cử ra 5 người đi trại hè quốc tế sao cho phải có ít nhất 2 nam, ít nhất 2 nữ, hơn nữa An và Bình không đồng thời được cử đi?

Câu 1:Một lớp học có 15 học sinh ưu tú trong đó có An và Bình. Có bao nhiêu cáchsử dụng 4 học sinh ưu túđi du học ở 4 nước khác nhau, mỗi nước một người, trong 4 người đó có An và Bình?

Có bao nhiều cách chia 5 phần thưởng khác nhau cho 3 học sinh, sao cho:

a) Có một hs nhận được 1 phần thưởng và hai hs kia mỗi người nhận được 2 phần thưởng.

b) Mỗi học sinh nhận được ít nhất một phần thưởng .

Mình cảm ơn nhiều.

Một lớp có 10 học sinh năm và 10 học sinh nữ.  Cần chọn ra 5 học sinh đi dự trại hè, trong đó có ít nhất 1 sinh viên nam và ít nhất 1 sinh viên nữ . Hỏi có bao nhiêu cách ?

1,Có 8 học sinh vào thư viện trong đó có 4 bàn đọc mỗi bàn ít nhất có 3 chỗ(bàn được đánh số).Hỏi có bao nhiêu cách chọn bàn đọc của số học sinh trên sao cho 1 bàn 1 học sinh và 1 bàn khác 3 học sinh và 2 bàn khác với 2 bàn trên có 2 học sinh và có 1 bàn 1 học sinh

một tổ có 8 em nam và 2 em nữ . người ta cần chọn ra 5 em trong tổ tham dự cuộc thi học sinh thanh lịch của trường . yêu cầu trong các em được chọn , phải có ít nhất 1 em nữ . hỏi có bao nhiêu cách chọn ?

Video liên quan