1 phút đọc

Có bao nhiêu số có 3 chữ số không chia hết cho 3

Câu hỏi và hướng dẫn giải Nhận biết Có bao nhiêu số có ba chữ số chia hết cho 3?
Có bao nhiêu số có 3 chữ số không chia hết cho 3

Câu hỏi và hướng dẫn giải Nhận biết

Có bao nhiêu số có ba chữ số chia hết cho 3?
        A.                 \(360\)                             B.                 305                         C.                 330                       D.                 \(300\)

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 3 là 999.

Số bé nhất có 3 chữ số chia hết cho 3 là 102.

Số số có ba chữ số chia hết cho 3 là:

\(\left( {999 - 102} \right):3 + 1 = 300\)

Đáp số: 300 số.

Chọn D

Video liên quan