Có máy hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức

Các loại hình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Nội vụ được quy định tại Điều 5 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 490/QĐ-BNV năm 2016, cụ thể:

1. Đào tạo nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ nói chung.

2. Bồi dưỡng theo tiêu chức danh công chức, viên chức.

3. Bồi dưỡng theo chức danh lãnh đạo, quản lý.

Trên đây là tư vấn về các loại hình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Nội vụ. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Quyết định 490/QĐ-BNV năm 2016. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

Chào thân ái và chúc sức khỏe!

Video liên quan