5 phút đọc

Có máy loại phản ứng hóa học lớp 8

Các phản ứng hóa học lớp 81. Phản ứng hóa hợp2. Phản ứng phân hủy3. Phản ứng oxi hóa khử4. Phản ứng thế5. Bài tập phản ứng hóa học lớp 8Các loại phản ứng hóa học lớp 8 đầy đủ được
Có máy loại phản ứng hóa học lớp 8

Các phản ứng hóa học lớp 8

  • 1. Phản ứng hóa hợp
  • 2. Phản ứng phân hủy
  • 3. Phản ứng oxi hóa khử
  • 4. Phản ứng thế
  • 5. Bài tập phản ứng hóa học lớp 8

Các loại phản ứng hóa học lớp 8 đầy đủ được VnDoc biên soạn giúp các bạn học sinh hệ thống lại các phản ứng hóa học lớp 8 sẽ gặp, giúp các bạn học sinh biết cách phân loại các phản ứng hóa học. Từ đó vận dụng tốt vào làm các dạng bài tập viết và cân bằng phương trình hóa học. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

1. Phản ứng hóa hợp

Khái niệm: Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Ví dụ phản ứng hóa hợp

4P + 5O2  2P2O5

3Fe + 2O2  Fe3O4

CaO + H2O  Ca(OH)2

Na2O + H2O  2NaOH

N2O5 + 3H2O  2HNO3

2Fe + 3Cl2  2FeCl3

SO3 + H2O  H2SO4

2. Phản ứng phân hủy

Định nghĩa: Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới

Ví dụ phản ứng phân hủy

KMnO4

K2MnO4 + MnO2 + O2

KClO3

KCl + O2

CaCO3

CaO + CO2

2Fe(OH)3

Fe2O3 + H2O

3. Phản ứng oxi hóa khử

Định nghĩa: Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử

Phản ứng oxi hóa khử ở chương trình lớp 8 được giảm tải: các bạn có thể tham khảo tài liệu tại: Phương trình oxi hóa khử

4. Phản ứng thế

Định nghĩa

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.

Ví dụ phản ứng thế

Zn + 2HCl  ZnCl2+ H2

Fe + H2SO4  FeSO4 + H2

Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu

2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2

Mg + H2SO4  MgSO4 + H2

5. Bài tập phản ứng hóa học lớp 8

Câu 1.Loại phản ứng nào sau đây luôn là không phải phản ứng oxi hóa  khử?

A. phản ứng hóa hợp

B. phản ứng phân hủy

C. phản ứng thế

D. phản ứng trao đổiXem đáp ánĐáp án D

Câu 2. Phản ứng nhiệt phân muối thuộc phản ứng:

A. oxi hóa  khử.

B. không oxi hóa  khử.

C. oxi hóa  khử hoặc không.

D. thuận nghịch.Xem đáp ánĐáp án C

Câu 3. Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng phân hủy, vừa là phản ứng oxi hóa  khử?

A. NH4NO2  N2 + 2H2O

B. CaCO3  CaO + CO2

C. 8NH3 + 3Cl2  N2 + 6NH4Cl

D. 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2OXem đáp ánĐáp án A

Câu 4. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế?

A. CuO + HCl  CuCl2 + H2O

B. Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

C. 3Zn + 8HNO3  3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

D. Fe(NO3)2 + AgNO3  Fe(NO3)3 + AgXem đáp ánĐáp án B

Câu 5. Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng hóa hợp, vừa là phản ứng oxi hóa  khử?

A. CaO + H2O  Ca(OH)2

B. 2NO2  N2O4

C. 2NO2 + 4Zn  N2 + 4ZnO

D. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3Xem đáp ánĐáp án D

Câu 6. Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng phân hủy, vừa là phản ứng oxi hóa  khử?

A. NH4NO2  N2 + 2H2O

B. CaCO3  CaO + CO2

C. 8NH3 + 3Cl2  N2 + 6NH4Cl

D. 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2OXem đáp ánĐáp án A

Câu 7. Phản ứng nào dưới đây thuộc phản ứng phân hủy

A. Zn(OH)2  ZnO + H2O

B. CO2 + 1/2O2  CO3

C. CuO + H2  Cu + H2O

D. 2HCl + Zn  ZnCl2 + H2Xem đáp ánĐáp án A

Câu 8.Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp

A. NaOH + HCl  NaCl + H2O

B. 2Mg + O2  2MgO

C. 2KClO3  2KCl + 3O2

D. 2Na + 2H2O  2NaOH + H2Xem đáp ánĐáp án B

Câu 9.Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học

A. Trong đó chỉ có một chất mới tạo thành từ 2, hay nhiều chất ban đầu

B. Trong đó chỉ có một chất mới sinh ra từ 2 chất ban đầu

C. Trong đó chỉ có 2 chất mới sinh ra từ 1 chất ban đầu

D. Trong đó chỉ có 1 hay nhiều chất sinh ra từ 1 chất ban đầu.Xem đáp ánĐáp án A

Câu 10.Phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hủy

A. 4P + 5O2  2P2O5

C. Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

C. CO + O2  CO2

D. 2Cu + O2  2CuOXem đáp ánĐáp án C

............................................................................

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan:

  • Các dạng bài tập Hóa 8 đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao
  • Cách nhận biết các chất hóa học lớp 8 và 9
  • Tổng hợp công thức hóa học 8 cần nhớ
  • Đề cương hóa 8 học kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án
  • Tóm tắt kiến thức Hóa học 8

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Các loại phản ứng hóa học lớp 8 đầy đủ. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 8, Gải SBT Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Chuyên đề Hóa học 8. Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Video liên quan