3 phút đọc

Có thể làm cho bóng của quyển sách trên tấm bìa to hơn bằng cách nào sau đây

Bài 46: Bóng tối trang 63
Có thể làm cho bóng của quyển sách trên tấm bìa to hơn bằng cách nào sau đây

Bài 46: Bóng tối trang 63  Quảng cáo                                                                                                                                                                                                                                    Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 1
  • Câu 2

Bài khác

Câu 1

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1 Bóng tối được tạo thành như thế nào?

a) Phía sau vật cản sáng (khi được chiếu sáng) có bóng tối của vật đó.

b) Khi ánh sáng chiếu vào vật bị phản chiếu, bóng tối chính là ánh sáng phản chiếu này.

c) Bóng tối là do vật chiếu các tia màu đen tới tạo thành.

1.2 Hình vẽ dưới đây vẽ cái cọc và bóng của nó. Mặt trời có thể ở vị trí nào trong các vị trí M, N, P?

a) M

b) N

c) P

1.3 Có thể làm cho bóng của quyển sách trên tấm bìa to hơn bằng cách sau đây?

a) Dịch quyển sách lại gần tấm bìa.

b) Dịch bóng đèn lại gần quyển sách

c) Dịch tấm bìa lại gần quyển sách

d) Dịch bóng đèn ra xa quyển sách

Lời giải chi tiết:

1.1 Bóng tối được tạo thành như thế nào?

a) Phía sau vật cản sáng (khi được chiếu sáng) có bóng tối của vật đó.

1.2 Hình vẽ dưới đây vẽ cái cọc và bóng của nó. Mặt trời có thể ở vị trí nào trong các vị trí M, N, P?

b) N

1.3 Có thể làm cho bóng của quyển sách trên tấm bìa to hơn bằng cách sau đây?

d) Dịch bóng đèn ra xa quyển sách

Câu 2

Cho một số vật: quyển sách, tấm kính trong, túi nhựa,  Làm thế nào để xác định vật nào cho ánh sáng truyền qua hầu như hoàn toàn, vật nào cho ánh sáng truyền qua một phần hoặc không cho ánh sáng truyền qua.

Lời giải chi tiết:

Dùng đèn pin chiếu vào ta sẽ thấy được rằng:

- Quyển sách không cho ánh sáng truyền qua

- Tấm kinh trong cho ánh sáng truyền qua hoàn toàn

- Túi nhựa cho ánh sáng truyền qua một phần

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo

Quảng cáo                                                                                              Báo lỗi - Góp ý

Video liên quan