2 phút đọc

Commodity trading là gì

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Commodities Futures Trading Commission (CFT
Commodity trading là gì

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Commodities Futures Trading Commission (CFTC) / Ủy Ban Giao Dịch Hàng Hóa Kỳ Hạn trong Kinh tế .

Thông tin chung                         Tiếng Anh                    Commodities Futures Trading Commission (CFTC) Tiếng Việt                    Ủy Ban Giao Dịch Hàng Hóa Kỳ Hạn Chủ đề                    Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) là gì?             Cơ quan liên bang độc lập được lập bởi Quốc hội (Mỹ) năm 1974 nhằm điều tiết thị trường hàng hóa kỳ hạn. Các doanh nhân tham gia thị trường hàng hóa được yêu cầu đăng ký với CFTC. CFTC có quyền thiết lập các yêu cầu về biên độ, điều tiết các hợp đồng hàng hóa quyền chọn (option), giám sát kinh doanh hợp đồng kỳ hạn ủy thác hoa hồng đã đăng ký.

  • Commodities Futures Trading Commission (CFTC) là Ủy Ban Giao Dịch Hàng Hóa Kỳ Hạn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Commodities Futures Trading Commission (CFTC)

  • Ủy Ban Giao Dịch Hàng Hóa Kỳ Hạn tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế  Commodities Futures Trading Commission (CFTC) là gì? (hay Ủy Ban Giao Dịch Hàng Hóa Kỳ Hạn nghĩa là gì?) Định nghĩa Commodities Futures Trading Commission (CFTC) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Commodities Futures Trading Commission (CFTC) / Ủy Ban Giao Dịch Hàng Hóa Kỳ Hạn. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Video liên quan