1 phút đọc

công thức tính gdp/người địa 11

Môn địa không phải là môn học thuộc lòng vì
công thức tính gdp/người địa 11

Môn địa không phải là môn học thuộc lòng vì trong đề thi địa yêu cầu phải thực hiện các bước tính toán, ghi công thức, đơn vị tính, lập bảng điền kết quả Sau đây là một số dạng tính toán trong đề thi địa lí rất hay gặp mà thí sinh cần nhớ:


1. Độ che phủ rừng (đơn vị %) = (diện tích rừng: diện tích vùng) x 100%.


2. Tỉ trọng trong cơ cấu (đơn vị %) = (giá trị cá thể: giá trị tổng thể) x 100%.


3. Năng suất cây trồng (đơn vị tấn/ha hoặc tạ/ha) = sản lượng: diện tích.


Chú ý đơn vị cho đúng với yêu cầu đề bài.


4. Bình quân lương thực theo đầu người (đơn vị kg/người) = sản lượng lương thực: số dân.


5. Thu nhập bình quân theo đầu người (đơn vị: USD/người) = tổng thu nhập quốc dân: số dân.


6. Mật độ dân số (đơn vị người/km2) = số dân: diện tích.


7. Tốc độ tăng trưởng một đối tượng địa lí qua các năm (lấy năm đầu tiên ứng với 100%) = (giá trị năm sau: giá trị năm đầu) x 100%.


Hoàng Dương (tổng hợp)                                                               Chia sẻ:

Video liên quan