Công ty than hà lầm đánh giá hiệu quả năm 2024

Theo báo cáo, năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt phù hợp với diễn biến của nền kinh tế và tình hình thực tế của Công ty, sự điều hành chủ động, quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên chức, Công ty CP Than Hà Lầm đã hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu như sau: Than nguyên khai sản xuất 3.270.468 tấn bằng 103% KH; doanh thu sản xuất than 3.136 tỷ đồng đạt 101%; lợi nhuận trước thuế 79,3 tỷ đồng đạt 126%; vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2019 đạt 293,2 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH đạt 10.01%. Giá trị đầu tư XDCB thực hiện 110,3 tỷ đồng/132,2 tỷ đồng đạt 83%.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, kế hoạch và biện pháp điều hành Sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Mức cổ tức thanh toán năm 2019 là 6%. Đại hội cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với tổng giá trị đầu tư dự kiến đạt 323 tỷ đồng, doanh thu sản xuất than 2,872 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 43,367 tỷ đồng. Đại hội cũng tiến hành biểu quyết miễn nhiệm ủy viên HĐQT đối với Ông Trần Mạnh Cường, đồng thời bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Công ty. Theo đó, Ông Đinh Trung Kiên, Phó giám đốc Công ty làm Ủy viên HĐQT với đa số phiếu tán thành.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch HĐQT Công ty đã đánh giá cao các kết quả đạt được của Công ty trong năm 2019, đồng thời khẳng định kết quả này thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của Công nhân, cán bộ toàn Công ty. Đồng chí cũng đề nghị để duy trì sự phát triển ổn định và bền vững, song song với các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 mà HĐQT Công ty đã đề ra, Công ty cổ phần than Hà Lầm cần xây dựng chiến lược lâu dài cho các năm tiếp theo, trong đó phải đặc biệt coi trọng các giải pháp nhất là giải pháp về tài chính, để bảo đảm luôn cân đối nguồn vốn, tăng cường các biện pháp quản lý để tiết giảm chi phí trong quản lý và đầu tư nhằm giảm giá thành. Chủ tịch HĐQT Công ty tin tưởng rằng Cán bộ CNVCLĐ Công ty CP than Hà Lầm sẽ phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng và những kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Chiều 28/12, Công ty CP Than Hà Lầm tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và hội nghị người lao động năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, Công ty CP Than Hà Lầm đã nỗ lực vượt qua những thách thức đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chính của Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.

Công ty đã sản xuất được hơn 2,4 triệu tấn than nguyên khai, bằng 100% kế hoạch năm; tiêu thụ được trên 2,6 triệu tấn than, bằng 113,7% kế hoạch năm; doanh thu sản xuất than đạt 3.445 tỷ đồng, bằng 115,5% kế hoạch năm. Đặc biệt, tiền lương bình quân của người lao động đạt 17,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,2% so với năm 2021, trong đó, tiền lương thợ lò đạt 21,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 14,9% so với năm 2021.

Các phân xưởng của Công ty CP Than Hà Lầm có thành tích xuất sắc trong phong trào giành năng suất dẫn đầu nhận cờ thi đua của TKV.

Năm 2023, Than Hà Lầm quyết tâm giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Công ty phấn đấu khai thác hơn 2,4 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ trên 2,2 triệu tấn than, doanh thu sản xuất than 3.077 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty sẽ triển khai một số các công trình trọng điểm như: Chuyển diện lò chợ CGH công suất 600 nghìn tấn/năm từ lò chợ CGH 10.3 Khu III - Vỉa 10 sang lò chợ CGH 10.4 Khu III - Vỉa 10, lắp đặt các thiết bị [tời trục, tời chở người] để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cấp hệ thống an toàn trục tải giếng đứng, khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu nhà tập thể công nhân…

Công ty CP Than Hà Lầm nhận bằng khen của TKV.

Tại hội nghị, Công ty CP Than Hà Lầm đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý, giải đáp các kiến nghị của người lao động, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

Thực hiện mục tiêu chiến lược trở thành “Mỏ xanh, mỏ sạch, mỏ hiện đại, mỏ ít người”, từ năm 2014 đến nay Công ty tập trung áp dụng công nghệ mới và cơ giới hóa trong sản xuất than hầm lò. Giải pháp này giúp đơn vị nâng cao năng suất lao động, giảm cường độ lao động, chi phí, giá thành sản phẩm, đồng thời tăng sản lượng khai thác than hằng năm bằng công nghệ cơ giới hóa.

.jpg]

Trụ sở Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

Từ năm 2014 đến 2017, Công ty đã triển khai Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 mét mỏ Than Hà Lầm. Dự án có mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, trong đó Công ty đã đầu tư lắp đặt nhiều hạng mục quan trọng, như: Hệ thống thiết bị 2 lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 600.000 tấn/năm và 1,2 triệu tấn/năm; trạm biến áp 110/6KV; hệ thống thiết bị hầm bơm -300 mét; thiết bị trạm xử lý nước thải hầm lò; trạm điện trung tâm -300 mét.

Chủ Đề