Công văn Chính phủ tiếng Anh là gì

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong lúc này

Chúng ta đang dần chuyển trạng thái từ không COVID sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19. Các hoạt động xã hội, sản xuất kinh doanh đang từng bước được khôi phục. Trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp,...

Video liên quan