Contagious nghĩa là gì

Nghĩa là gì: contagious

contagious /kən'teidʤəs/

  • tính từ
  • lây ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • a contagious disease: bệnh lây
  • contagious laughter: cái cười lây
  • contagious gloom: nỗi buồn lây

Video liên quan