Crocs nghĩa là gì

Ý nghĩa của từ khóa: crocs
English Vietnamese crocsđồ crocs ;crocsđồ crocs ;
English Vietnamese crocngư sư phụ ;  ngạc ngư sư phụ ;