Đặc điểm của nhiễm sắc the giới tính

19/06/2021 2,523

A. Có nhiều cặp trong tế bào sinh dưỡng

B. Có 1 đến 2 cặp trong tế bào

C.  Số cặp trong tế bào thay đổi tuỳ loài

D. Luôn chỉ có một cặp trong tế bào sinh dưỡng

Đáp án chính xác

Đáp án DNST giới tính luôn chỉ có một cặp trong tế bào sinh dưỡng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong tế bào sinh dưỡng của mỗi loài sinh vật thì NST giới tính

Xem đáp án » 19/06/2021 854

Loài dưới đây có cặp NST giới tính XX ở giới đực và XY ở giới cái là

Xem đáp án » 19/06/2021 433

Điểm giống nhau giữa NST thường và NST giới tính là:

1. Đều mang gen quy định tính trạng thường.

2. Đều có thành phần hoá học chủ yếu là prôtêin và axit nuclêic.

3. Đều ảnh hường đến sự xác định giới tính.

4. Đều có cá khả năng nhân đôi, phân li và tổ hợp cũng như biến đổi hình thái trong chu kì phân bào.

5. Đều có thể bị biến đổi cấu trúc và số lượng.

Số phương án đúng là

Xem đáp án » 19/06/2021 374

Ở người sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp tử phát triển thành con trai?

Xem đáp án » 19/06/2021 264

Trong tế bào 2n ở người, kí hiệu của cặp NST giới tính là

Xem đáp án » 19/06/2021 245

Cơ chế xác định giới tính ở các loài sinh vật đơn tính

Xem đáp án » 19/06/2021 234

Con trai phải nhận loại tinh trùng mang NST giới tính nào từ bố?

Xem đáp án » 19/06/2021 188

Câu có nội dung đúng dưới đây khi nói về sự tạo giao tử ở người là

Xem đáp án » 19/06/2021 175

Con đực mang cặp NST giới tính XX, còn con cái mang cặp NST giới tính XY có ở loài nào ?

Xem đáp án » 19/06/2021 153

Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì trường hợp nào trong các trường hợp sau đây đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1?

Xem đáp án » 19/06/2021 141

Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính động vật ?

Xem đáp án » 19/06/2021 132

Trong tế bào sinh dưỡng của đa số các loài, số NST giới tính bằng

Xem đáp án » 19/06/2021 128

Ở đa số các loài thú, giới tính được xác định ở thời điểm nào?

Xem đáp án » 19/06/2021 128

Loài dưới đây có cặp NST XX ở giới cái và cặp NST XY ở giới đực là

Xem đáp án » 19/06/2021 127

Có thể sử dụng…..(A)….tác động vào các con cá, có thể làm cá cái biến thành cá đực. (A) là:

Xem đáp án » 19/06/2021 124

*Đặc điểm :

-Chỉ chiếm 1 cặp trong bộ NST

-Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng XX hoặc không tương đồng XY

-Mang các gen quy định tính trạng liên quan và không liên quan đến giới tính.

*Vai trò : NST giới tính giúp ta xác định được giới đực , cái của loài.

Ví dụ : Ở ruồi giấm , ruồi giấm mang cặp NST giới tính XY là con đực ; ruồi giấm mang NST giới tính XX là con cái.

Chúc bạn học tốt.

Một nhiễm sắc thể thường (tiếng Anh: autosome) là một nhiễm sắc thể mà không phải là một nhiễm sắc thể giới tính.[1] Các nhiễm sắc thể của một cặp nhiễm sắc thể thường trong một tế bào lưỡng bội luôn đồng dạng, không giống như ở trong các cặp nhiễm sắc thể giới tính có thể có cấu trúc khác nhau. DNA trong nhiễm sắc thể thường thì nói chung được biết đến với tên gọi atDNA hoặc auDNA (autosome DNA).[2]

Ví dụ, con người có một bộ gen lưỡng bội thường gồm 22 cặp nhiễm sắc thể thường và một cặp nhiễm sắc thể giới tính (tổng cộng 46 nhiễm sắc thể). Các cặp nhiễm sắc thể thường được ký hiệu bằng số (1–22 ở người) đại khái theo thứ tự kích cỡ, trong khi đó nhiễm sắc thể giới tính được ký hiệu bằng chữ cái.[3] Cặp nhiễm sắc thể giới tính bao gồm hai nhiễm sắc thể X ở con cái hoặc một X và một Y ở con đực. (Các dạng kết hợp bất thường như XYY, XXY, XXX, XXXX, XXXXX hay XXYY, trong số những dạng kết hợp nhiễm sắc thể giới tính khác, được ghi nhận có xảy ra và thường gây ra các bất thường trong phát triển.)

Nhiễm sắc thể thường vẫn chứa các gen quyết định giới tính mặc dù chúng không phải nhiễm sắc thể giới tính. Ví dụ, gen SRY trên nhiễm sắc thể Y mã hóa thành phần phiên mã TDF và là tối quan trọng đối với việc quyết định giới tính đực trong quá trình phát triển. TDF hoạt động bằng cách kích hoạt gen SOX9 trên nhiễm sắc thể 17, vậy nên đột biến gen SOX9 có thể khiến con người với nhiễm sắc thể Y phát triển thành nữ.[4]

Kiểu hình của nhiễm sắc thể ở người
Nữ (XX) Nam (XY)

Đặc điểm của nhiễm sắc the giới tính

Đặc điểm của nhiễm sắc the giới tính

Có hai bản sao của mỗi nhiễm sắc thể thường (nhiễm sắc thể 1–22) ở cả nam và nữ. Nhiễm sắc thể giới tính thì khác: Có hai bản sao nhiễm sắc thể X ở nữ, nhưng nam chỉ có một nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y.

Xem thêmSửa đổi

  • Thể lệch bội (số lượng nhiễm sắc thể bất thường)
  • Tính trội ở nhiễm sắc thể thường
  • Tính lặn ở nhiễm sắc thể thường

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Griffiths, Anthony J. F. (1999). rid=iga.section.222 An Introduction to genetic analysis Kiểm tra giá trị |url= (trợ giúp). New York: W.H. Freeman. ISBN0-7167-3771-X.
  2. ^ “Autosomal DNA”. Truy cập 17 tháng 12 năm 2017.
  3. ^ “Resources”. Genetics Home Reference. Truy cập 17 tháng 12 năm 2017.
  4. ^ Foster, Jamie W., et al. "Campomelic dysplasia and autosomal sex reversal caused by mutations in an SRY-related gene." Nature 372.6506 (1994): 525–529.

Video liên quan

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Đặc điểm của nhiễm sắc the giới tính