Đại lý ngân hàng là gì

Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012

Quan hệ ngân hàng đại lý là  hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác của một ngân hàng tại một quốc gia, vùng lãnh thổ cho một ngân hàng đối tác tại một quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Video liên quan