3 phút đọc

Đầu tóc gọn gàng Tiếng Anh là gì

Từ vựng tiếng Anh về Các kiểu tóc Từ vựng tiếng Anh về Các kiểu tóc Phần 1 1. ponytail /ˈpoʊniteɪl/ tóc đuôi ngựa 2. pigtail /ˈpɪɡteɪl/ tóc bím 3.
Đầu tóc gọn gàng Tiếng Anh là gì

Từ vựng tiếng Anh về Các kiểu tóc

Từ vựng tiếng Anh về Các kiểu tóc Phần 1

 • 1.ponytail

/ˈpoʊniteɪl/

tóc đuôi ngựa

 • 2.pigtail

/ˈpɪɡteɪl/

tóc bím

 • 3.bunches

/bʌntʃ/

tóc cột hai sừng

 • 4.bun

/bʌn/

tóc búi

 • 5.bob

tóc ngắn trên vai

 • 6.shoulder-length

tóc ngang vai

 • 7.wavy

tóc gợn sóng

 • 8.perm

/pɜːrm/

tóc uốn lọn

 • 9.crew cut

đầu đinh

 • 10.bald head

đầu hói

Từ vựng tiếng Anh về Các kiểu tóc Phần 2

 • short

/ʃɔːt/

ngắn

 • long

/lɒŋ/

dài

 • flat-top

tóc đinh vuông

 • mullet

/ˈmʌlɪt/

tóc kiểu mullet

 • curly

/ˈkɜːli/

xoăn

 • cornrows

tóc tết kiểu cornrow

 • chignon

/ˈʃiːnjɑːn/

búi tóc

 • fringe

/frɪndʒ/

tóc mai ngang trán

 • centre parting

chẻ ngôi giữa

 • side parting

chẻ ngôi lệch

 • tied back

buộc sau đầu

 • dreadlocks

cuốn lọn

 • spiky

/ˈspaɪki/

đầu đinh

 • shaved

/ʃeɪvd/

cạo

 • bouffant

/buːˈfɑːnt/

phồng, bồng

 • braid

/breid/

bím, tết

giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

Tính năng

Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)

Tính năng

Nắm vững ngữ pháp (Grammar)

Tính năng

Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)

Tính năng

Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)  Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Video liên quan