Đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm

Câu 9:

Tứ đại phát minh của Trung Quốc là gì?

A. Thuốc súng, gốm sứ, la bàn, dệt lụa.

B. Gốm sứ, dệt lụa, la bàn, kỹ thuật in.

C. Thuốc súng, la bàn, kỹ thuật in, giấy.

D. Giấy, gốm sứ, la bàn, kỹ thuật in.

Đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm
Xem đáp án

Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Các mục con

 • Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải
 • Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất

 • Đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm

  Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

  Đề kiểm tra học kì 1 sử 10 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • Đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm

  Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

  Đề kiểm tra học kì 1 sử 10 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • Đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm

  Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

  Đề kiểm tra học kì 1 sử 10 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • Đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm

  Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4

  Đề kiểm tra học kì 1 sử 10 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • Đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm

  Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5

  Đề kiểm tra học kì 1 sử 10 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • Đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm

  Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 6

  Đề kiểm tra học kì 1 sử 10 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • Đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm

  Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 7

  Đề kiểm tra học kì 1 sử 10 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • Đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm

  Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 8

  Đề kiểm tra học kì 1 sử 10 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • Đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm

  Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 9

  Đề kiểm tra học kì 1 sử 10 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • Đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm

  Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 10

  Đề kiểm tra học kì 1 sử 10 - Đề số 10 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • Đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm

  Đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Lương Thế Vinh - Tây Ninh

  Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Lương Thế Vinh - Tây Ninh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

 • Đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm

  Đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Dương Minh Châu

  Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Dương Minh Châu với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

 • Đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm

  Đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

  Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

 • Đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm

  Đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2020 - 2021 trường THPT LươnG Văn Can

  Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2020- 2021 trường THPT Lương Văn Can với cách giải nhanh và chú ý quan trọng