4 phút đọc

Điểm chuẩn trường Cao đăng Kỹ thuật ô To

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô - THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020 ********* TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT ÔTÔ - K
Điểm chuẩn trường Cao đăng Kỹ thuật ô To

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô -

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020

*********

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT ÔTÔ

- Ký hiệu trường:COT

- Địa chỉ: Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội;

- Điện thoại: 069592468, 0989531733;

- Email: ;

- Website: http://www.caodangoto.vn.

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Đào tạo cao đẳng quân sự

30

* Ngành Công nghệ kỹ thuật Ôtô

6510202

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

15

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

15

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 theo quy định của Bộ GD & ĐT;

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển như tuyển sinh đại học quân sự, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của khu vực phía Nam, phía Bắc;

- Chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không quá 05% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 05% tổng chỉ tiêu . Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP, nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

Xem thêm: Quy định chung về tuyển sinhvào các trường khốiquân độinăm 2020

Các trường Học viện, Đại học thuộc Quân đội và Công an

Học viện Kỹ thuật Quân sự (ĐH Kỹ thuật Lê Quý Đôn)

Học viện Quân Y

Học viện Phòng không - Không quân

Học viện Hải Quân

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Học viện Khoa học Quân sự

Học viện Biên phòng

Học viện Hậu cần

Trường Đại học Chính trị (Tên quân sự: Trường Sĩ quan Chính trị)

Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Sĩ quan Lục quân 1)

Trường Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2)

Trường Sĩ quan Pháo binh

Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp

Trường Sĩ quan Đặc công

Video liên quan