1 phút đọc

Divorced nghĩa là gì

Yes. In many terms, when saying divorced from. It means that they have left that thing and are moving on Yes. In many terms, when saying divorced from. It means that they have
Divorced nghĩa là gì

Yes. In many terms, when saying divorced from. It means that they have left that thing and are moving on

Yes. In many terms, when saying divorced from. It means that they have left that thing and are moving on  Xem bản dịch

You married someone, and then you left them, you broke apart from the marriage. So divorced from, is a way of saying you left that person

You married someone, and then you left them, you broke apart from the marriage. So divorced from, is a way of saying you left that person  Xem bản dịch   0lượt thích

But what does it mean when we say divorced from its culture? Does it means that they are separated form its culture? But what does it mean when we say divorced from its culture? Does it means that they are separated form its culture? Xem bản dịch   0lượt thích Yes. In many terms, when saying divorced from. It means that they have left that thing and are moving on

Yes. In many terms, when saying divorced from. It means that they have left that thing and are moving on  Xem bản dịch   0lượt thích

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.Đăng ký

Video liên quan