Đường trục xã: là gì

​Đường giao thông nông thôn được phân loại như sau:

Đường huyện là đường nối trung tâm hành chính của huyện với trung tâm hành chính của xã, phường, thị trấn hoặc trung tâm hành chính của huyện lân cận; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đường trục xã, liên xã: Là đường nối trung tâm hành chính xã với các thôn hoặc đường nối giữa các xã (không thuộc đường huyện) có thiết kế cấp IV.

Đường thôn: Là đường nối giữa các thôn (xóm).

Đường ngõ xóm: Là đường nối giữa các hộ gia đình (đường chung của liên gia).

Đường trục chính nội đồng: Là đường chính nối từ đồng ruộng đến khu dân cư.

Cứng hóa: là mặt đường được trải bằng một trong những loại vật liệu như đá dăm, lát gạch, bê tông xi măng...

Video liên quan