Em hay trình bay nhưng cách thích nghi của thực vật và động vật ở môi trường hoang mạc

Câu trả lời (5)

Học tốt là số 1
21/12/2017 20:38:52

- Đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc: lượng mưa rất ít; biên độ nhiệt năm rất lớn.- Sự thích nghi của thực vật và động vật với môi trường hoang mạc là: Thực vật và động vật thích nghi với sự khô hạn của hoang mạc bằng cách tự hè sự thoát nước, đồng thời tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể. Một số loài cây rút ngắn chu kì sinh trưởng cho phù hợp với thời kì có mưa ngủi trong năm. Một số khác, lá biến thành gai hay lá bọc sáp để hạn chế sự hơi nước. Một vài loài cây dự trữ nước trong thân như cây xương rồng nến khổng lồ ở Bắc Mĩ hay cây có thân hình chai ở Nam Mĩ. Phần lớn các loài cây hoang mạc có thân lùn thấp nhưng bộ rễ rất to và dài để có thể hút được nước sâu.

Bò sát và côn trùng sống vùi mình trong cát hoặc trong các hốc đá. Chúng chỉ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm. Linh dương, lạc đà... sống được là nhờ có khả năng du đói khát và đi xa tìm thức ăn, nước uống. Chính các cách thích nghi với điều kiện khô hạn đã tạo nên sự độc đáo của thế giới thực, động vật ở hoang mạc.

Huyền Thu
21/12/2017 20:38:59

Thực vật và động vật thích nghi với sự khô hạn của hoang mạc bằng cách tự hè sự thoát nước, đồng thời tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể. Một số loài cây rút ngắn chu kì sinh trưởng cho phù hợp với thời kì có mưa ngủi trong năm. Một số khác, lá biến thành gai hay lá bọc sáp để hạn chế sự hơi nước. Một vài loài cây dự trữ nước trong thân như cây xương rồng nến khổng lồ ở Bắc Mĩ hay cây có thân hình chai ở Nam Mĩ. Phần lớn các loài cây hoang mạc có thân lùn thấp nhưng bộ rễ rất to và dài để có thể hút được nước sâu.Bò sát và côn trùng sống vùi mình trong cát hoặc trong các hốc đá. Chúng chỉ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm. Linh dương, lạc đà... sống được là nhờ có khả năng du đói khát và đi xa tìm thức ăn, nước uống. Chính các cách thích nghi với điều kiện khô hạn đã tạo nên sự độc đáo của thế giới thực, động vật ở hoang mạc.

Linh's Chồn's
21/12/2017 20:42:06

1. Sự thích nghi của thực vật ở đới hoang mạc- Một số loài cây rút ngắn chu kì sinh trưởng cho phù hợp với thời kì có mưa ngắn ngủi trong năm.- Một số khác, lá biến thành gai hay lá bọc sáp để hạn chế sự thoát hơi nước.- Một vài loài cây dự trữ nước trong thân như cây xương rồng nến khổng lồ ở Bắc Mĩ hay cây có thân hình chai ở Nam Mĩ.- Phần lớn các loài cây có thân lùn thấp nhưng bộ rễ rất to và dài để có thể hút được nước dưới sâu.2. Sự thích nghi của động vật ở đới hoang mạc- Bò sát và côn trùng sống vùi mình trong cát hoặc trong các hốc đá.- Chúng chỉ kiếm ăn vào ban đêm.- Có khả năng chịu đói khát và đi xa tìm thức ăn, nước uống: lạc đà,linh dương,..

- Di chuyển bẳng cách nhảy trên cát ( chuột nhảy), bằng cách quăng mình lên cao ( rắn sa mạc) để giảm diện tích tiếp xúc với cát.

Nguyễn's Lan's
21/12/2017 20:42:31

Thực vật:- Một số loài cây rút ngắn chu kì sinh trưởng cho phù hợp với thời kì có mưa ngắn ngủi trong năm.- Một số khác, lá biến thành gai hay lá bọc sáp để hạn chế sự thoát hơi nước.- Một vài loài cây dự trữ nước trong thân như cây xương rồng nến khổng lồ ở Bắc Mĩ hay cây có thân hình chai ở Nam Mĩ.- Phần lớn các loài cây có thân lùn thấp nhưng bộ rễ rất to và dài để có thể hút được nước dưới sâu.Động vật:- Bò sát và côn trùng sống vùi mình trong cát hoặc trong các hốc đá.- Chúng chỉ kiếm ăn vào ban đêm.- Có khả năng chịu đói khát và đi xa tìm thức ăn, nước uống: lạc đà,linh dương,..

- Di chuyển bẳng cách nhảy trên cát ( chuột nhảy), bằng cách quăng mình lên cao ( rắn sa mạc) để giảm diện tích tiếp xúc với cát

Ẩn danh
31/12/2018 16:56:09

dau sanh

Để thích nghi với môi trường khắc nghiệt và khô hạn, động thực vật đã tự hạn chế sự mất hơi nước trong cơ thể như đối với thực vật thì biến thành gai, thân cây bọc sáp…đối với động vật thì chui vào hang, vùi mình xuống cát, kiếm ăn ban đêm.

Ngoài ra, còn tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể. Đối với thực vật thì thân cây hình chai, rễ dài…động vật thì chịu đói, chịu khát giỏi, uống nhiều nước, chạy nhanh, đi xa để tìm nước…

  • Bài 47: Châu Nam Cực – Châu lục lạnh nhất thế giới

Tỉnh Đak Lak có bao nhiêu dân tộc sinh sống (Địa lý - Lớp 5)

1 trả lời

Mùa lũ ở sông Gianh vào những tháng nào (Địa lý - Lớp 6)

1 trả lời

Vì sao Huế được gọi là thành phố du lịch? (Địa lý - Lớp 4)

2 trả lời

Đặc điểm địa hình khu vực Tây Nguyên? (Địa lý - Lớp 8)

2 trả lời

Trình bày đặc điểm chung sinh vật Việt Nam (Địa lý - Lớp 8)

1 trả lời

trình bày sự thích nghi của thực vật và động vật ở môi trường hoang mạc