1 phút đọc

Enlisted là gì

Nghĩa của từ enlist - enlist là gì Dịch Sang Tiếng Việt: Nội Động từ tòng quân, đi làm nghĩa vụ quân sự Video liên quan
Enlisted là gì

Nghĩa của từ enlist - enlist là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
        Nội Động từ
 tòng quân, đi làm nghĩa vụ quân sự

Video liên quan