Gắn thẻ trên Facebook là gì

Cùng viết bởi Nhân viên của wikiHow

X

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Bài viết này đã được xem 40.855 lần.

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để gắn thẻ bạn bè và người dùng Facebook khác trên ứng dụng di động hoặc trang web trên máy tính.

Các bước

Phương pháp 1 của 2:Trên thiết bị di động

Gắn thẻ trên Facebook là gì
Gắn thẻ trên Facebook là gì

1Mở Facebook. Đó là ứng dụng màu xanh dương với biểu tượng chữ f màu trắng.

 • Đăng nhập, nếu bạn chưa được đăng nhập tự động.
 • Bạn sẽ không thể gắn thẻ một số người hoặc doanh nghiệp vì thiết lập riêng tư của họ.
Gắn thẻ trên Facebook là gì
Gắn thẻ trên Facebook là gì

2Gắn thẻ vào ảnh. Bạn sẽ thực hiện như sau:

 • Chạm vào ảnh nào đó trong album của bạn, trên dòng thời gian của bạn hoặc trên dòng thời gian của người khác.
 • Chạm vào biểu tượng như thẻ mua sắm ở phía trên màn hình.
 • Chạm vào bất kỳ đâu trên ảnh. Thông thường, nhiều người thường đặt các thẻ của họ ở phía trên ảnh, nhưng bạn có thể chạm vào bất kỳ đâu mà mình thích.
 • Nhập tên người dùng nào đó.
 • Chạm vào tên của người cần gắn thẻ khi bạn thấy tên của họ hiển thị trong hộp thoại. Đây là thao tác gắn thẻ vào ảnh.
 • Chạm vào X ở phía trên góc trái khi bạn hoàn tất. Bạn bè của bạn sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã gắn thẻ họ vào ảnh.
Gắn thẻ trên Facebook là gì
Gắn thẻ trên Facebook là gì

3Gắn thẻ ai đó vào bài viết theo cách sau:

 • Soạn bài viết mới bằng cách chạm vào khung cập nhật trạng thái ở phía trên trang bảng tin hoặc dòng thời gian. Tại đây, bạn thường thấy dòng chữ Whats on your mind? (Bạn đang nghĩ gì?) hoặc Would you like to share an update? (Bạn có muốn chia sẻ cập nhật không?) hoặc nội dung tương tự.
 • Chạm vào Tag People (Gắn thẻ). Đây là lựa chọn hiển thị bên cạnh biểu tượng bóng hình người ở gần bên dưới màn hình. Nếu bạn không thấy lựa chọn này, hãy chạm vào Add to your post (Thêm vào bài viết của bạn) bên dưới bài viết để mở trình đơn lựa chọn.
 • Chạm vào Who are you with? (Cùng với ai?) ở phía trên màn hình.
 • Hoặc, hãy chạm vào tên người dùng nào đó hiển thị trong danh sách "SUGGESTIONS" (Gợi ý) trên màn hình.
 • Nhập tên người dùng.
 • Chạm vào tên của người cần gắn thẻ khi bạn thấy tên của họ hiển thị trên màn hình. Lần lượt nhập và chạm vào tên của những người dùng khác nếu bạn muốn gắn thẻ nhiều người.
 • Chạm vào Done (Hoàn tất) ở phía trên góc phải khi bạn hoàn tất. Trên Android, nút này có thể là Next (Tiếp tục).
 • Nhập nội dung bài viết và chạm vào Post (Đăng) ở phía trên góc phải. Bài viết của bạn sẽ hiển thị trên dòng thời gian, và người dùng khác sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã gắn thẻ họ vào bài viết.
Gắn thẻ trên Facebook là gì
Gắn thẻ trên Facebook là gì

4Gắn thẻ ai đó bằng cách nhập tên của họ. Hãy thực hiện như sau:

 • Soạn bài viết hoặc bình luận trên một bài viết, ảnh hoặc video khác.
 • Nhập tên của người nào đó vào bài viết hoặc bình luận. Facebook sẽ hiển thị gợi ý trong khi bạn nhập.
 • Hoặc, hãy nhập @ trước khi nhập tên. Đây là thao tác cho Facebook biết rằng bạn muốn gắn thẻ ai đó vào bài viết hoặc bình luận.
 • Chạm vào tên của người cần gắn thẻ khi bạn thấy tên của họ xuất hiện.
 • Chạm vào Post ở phía trên góc phải. Bài viết hoặc bình luận của bạn sẽ được đăng, và người dùng khác sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã gắn thẻ họ vào bài viết.

Phương pháp 2 của 2:Trên máy tính

Gắn thẻ trên Facebook là gì
Gắn thẻ trên Facebook là gì

1Truy cập http://www.facebook.com từ trình duyệt web.

 • Đăng nhập, nếu bạn chưa được đăng nhập tự động.
 • Bạn không thể gắn thẻ một số người hoặc doanh nghiệp do thiết lập riêng tư của họ.
Gắn thẻ trên Facebook là gì
Gắn thẻ trên Facebook là gì

2Gắn thẻ vào ảnh theo cách sau:

 • Nhấp vào ảnh nào đó trong album của bạn, trên dòng thời gian của bạn hoặc dòng thời gian của bạn bè.
 • Nhấp vào Tag Photo (Gắn thẻ ảnh) ở bên dưới ảnh.
 • Nhấp vào khuôn mặt hoặc bất kỳ đâu trên ảnh. Nếu đó là ảnh chụp có người, Facebook sẽ làm nổi bật khuôn mặt. Nếu thuật toán của Facebook nhận diện được khuôn mặt của ai đó, Facebook sẽ gợi ý tên của người đó cho bạn gắn thẻ.
 • Nhập tên người dùng.
 • Nhấp vào tên của người cần gắn thẻ khi bạn thấy tên của họ hiển thị trong hộp thoại. Đây là thao tác gắn thẻ vào ảnh.
 • Nhấp vào bất kỳ đâu trên hình nền màu đen khi bạn hoàn tất. Người dùng khác sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã gắn thẻ họ vào ảnh.
Gắn thẻ trên Facebook là gì
Gắn thẻ trên Facebook là gì

3Gắn thẻ ai đó vào bài viết bằng các bước sau:

 • Soạn bài viết mới bằng cách chạm vào khung cập nhật trạng thái ở phía trên trang bảng tin hoặc dòng thời gian. Tại đây, bạn thường thấy dòng chữ Whats on your mind? (Bạn đang nghĩ gì?) hoặc Would you like to share an update? (Bạn có muốn chia sẻ cập nhật không?) hoặc nội dung tương tự.
 • Nhấp vào Tag Friends (Gắn thẻ bạn bè). Đó là lựa chọn bên cạnh biểu tượng bóng hình người ở bên dưới hộp thoại.
 • Nhấp vào Who are you with? (Cùng với ai?) bên cạnh "With" (Với) ở giữa hộp thoại.
 • Nhập tên người dùng.
 • Nhấp vào tên của người cần gắn thẻ khi bạn thấy tên của họ hiển thị trên màn hình. Lần lượt nhập và nhấp vào tên của những người khác khi bạn muốn gắn thẻ nhiều người.
 • Nhập nội dung bài viết và nhấp vào Post (Đăng) ở bên dưới góc phải. Bài viết của bạn sẽ hiển thị trên dòng thời gian, và người dùng khác sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã gắn thẻ họ vào bài viết.
Gắn thẻ trên Facebook là gì
Gắn thẻ trên Facebook là gì

4Gắn thẻ ai đó bằng cách nhập tên của họ. Bạn sẽ thự hiện như sau:

 • Soạn bài viết hoặc bình luận trên bài viết, ảnh hoặc video khác.
 • Nhập tên người dùng nào đó vào bình luận hoặc bài viết. Facebook sẽ hiển thị các gợi ý trong khi bạn nhập.
 • Hoặc, bạn nhập @ trước khi nhập tên người dùng. Đây là thao tác cho Facebook biết rằng bạn muốn gắn thẻ ai đó vào bài viết hoặc bình luận.
 • Nhấp vào tên của người cần gắn thẻ khi bạn thấy tên của họ xuất hiện.
 • Nhấp vào Post ở bên dưới góc phải hộp thoại. Như vậy, bài viết hoặc bình luận của bạn sẽ được đăng, và người dùng khác sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã gắn thẻ họ vào bài viết.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Gắn thẻ trên Facebook là gì