Giá thịt bò thăn tại Hà Nội

Sốt Chấm Lẩu Haidilao Đậu Phộng 50,000 (65,000 )

LÕI MÔNG BÒ MỸ -BONELESS BEEF TOPSIDE - CẮT MỎNG 180,000 (195,000 )

THỊT CỔ BÒ ÚC - CHUCK ROLL - CẮT CUỘN 145,000 (185,000 )

BA RỌI BÒ ÚC - CẮT CUỘN 105,000 (140,000 )

THĂN NỘI BÒ ÚC - TENDERLON - CẮT STEAK 260,000 (330,000 )

Video liên quan