Giải bài 3 sgk toán 8 tập 1 trang 66 năm 2024

Hơn nữa, Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 8 Tập 1 là một bài học quan trọng trong chương trình Toán 8 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm.

Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 8 Tập 1 để nâng cao kiến thức môn Toán 8 của mình.

Giải câu 1 đến 4 trang 66, 67 SGK môn Toán lớp 8 tập 1

- Giải câu 1 trang 66 SGK Toán lớp 8 tập 1

- Giải câu 2 trang 66 SGK Toán lớp 8 tập 1

- Giải câu 3 trang 67 SGK Toán lớp 8 tập 1

- Giải câu 4 trang 67 SGK Toán lớp 8 tập 1

Trong tài liệu giải toán lớp 8 hướng dẫn Giải Toán 8 trang 66, 67 SGK tập 1 - Tứ giác, trước tiên các bạn học sinh sẽ nắm bắt được kiến thức cơ bản về lý thuyết, những kiến thức tổng quan từ định nghĩa, tính chất đến hướng dẫn giải bài tập cụ thể. Các bạn học sinh hoàn toàn ứng dụng cho nhu cầu học tập và giải các câu 1 đến 4 trang 66, 67 sgk toán 8 một cách đơn giản bằng nhiều phương pháp khác nhau. Hi vọng với những kiến thức này việc học tập và làm toán của các em học sinh sẽ diễn ra dễ dàng và hiệu quả hơn.

Áp dụng: Tính chất: Một điểm thuộc đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(AB = AD\) (giả thiết) \( \Rightarrow A\) thuộc đường trung trực của \(BD\) (Theo tính chất một điểm cách đều hai đầu của đoạn thẳng thì thuộc đường trung trực của đoạn thẳng đó).

\(CB = CD\) (giả thiết) \( \Rightarrow C\) thuộc đường trung trực của \(BD\) (Theo tính chất một điểm cách đều hai đầu của đoạn thẳng thì thuộc đường trung trực của đoạn thẳng đó).

Vậy \(AC\) là đường trung trực của \(BD.\)

Quảng cáo

Giải bài 3 sgk toán 8 tập 1 trang 66 năm 2024

LG b.

Tính \(\widehat B;\widehat D\) biết rằng \(\widehat A = {100^0};\widehat C = {60^0}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng:

- Định lý: Tổng các góc của một tứ giác bằng \({360^0}\)

- Tính chất hai tam giác bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Giải bài 3 sgk toán 8 tập 1 trang 66 năm 2024

Xét \(∆ ABC\) và \(∆ADC\) có:

+) \(AB = AD\) (giả thiết)

+) \(BC = DC\) (giả thiết)

+) \(AC\) cạnh chung

Suy ra \(∆ ABC = ∆ADC\) (c.c.c)

\(\Rightarrow \widehat B = \widehat D\) (hai góc tương ứng)

Xét tứ giác \(ABCD\), ta có: \(\widehat B + \widehat {BC{\rm{D}}} + \widehat {\rm{D}} + \widehat {BA{\rm{D}}} = {360^0}\) (Định lí tổng các góc của một tứ giác).

Đề bài

Bằng ê ke, nêu cách kiểm tra một tứ giác có là hình chữ nhật hay không. Hãy giải thích kết quả.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng ê ke đo 4 góc của tứ giác ABCD

Quảng cáo

Giải bài 3 sgk toán 8 tập 1 trang 66 năm 2024

Lời giải chi tiết

Dùng ê ke kiểm tra bốn góc của tứ giác đó:

• Nếu bốn góc của tứ giác đều là góc vuông thì tứ giác đó là hình chữ nhật;

• Nếu bốn góc của tứ giác có ít nhất một góc không vuông thì tứ giác đó không là hình chữ nhật.

Giải thích: Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.