1 phút đọc

Giáo án Bồi dưỡng Tiếng Việt lớp 2

Giáo án phụ đạo lớp 2 Tuần 21 Tự học CCKT (Tập đọc) LUYỆN ĐỌC: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG. VÈ CHIM I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Giúp hs yếu đọc đúng bài các bài tập đọc, trả
Giáo án Bồi dưỡng Tiếng Việt lớp 2

Giáo án phụ đạo lớp 2  Tuần 21

Tự học CCKT

(Tập đọc)

LUYỆN ĐỌC: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG. VÈ CHIM

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

  • Giúp hs yếu đọc đúng bài các bài tập đọc, trả lời được các câu hỏi
  • Rèn luyện, bồi dưỡng hs khá, giỏi đọc ngắt giọng, nghĩ hơi đúng.

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy của Gv

Hướng dẫn hs đọc bài Chim sơn ca và bông cúc trắng.

  • Gọi 2 hs đọc toàn bài
  • Gọi hs chia đoạn lại
  • Gọi vài hs đọc từng đoạn
  • Gọi hs đọc từng đoạn trả lời từng câu hỏi.
  • Gv gọi 1 hs đọc lại bài
  • Gv yêu cầu hs nêu nội dung chính của bài
  • Vài hs nhắc lại

Đang tải...

»Tải về file word TẠI ĐÂY.

Xem thêm:

Giáo án phụ đạo lớp 2  Tuần 16

Giáo án phụ đạo lớp 2  Tuần 17

Video liên quan