Giáo an cho trẻ trải nghiệm với nước

share   gplus

GIÁO ÁN : HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM. Chủ đề : Nước và hiện tượng tự nhiên. Đề tài : Thí nghiệm : Núi lửa phun trào. Lứa tuổi : 5-6 tuổi

Tải Tài liệu Tại đây [58.50 KB]

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

share   gplus

Video liên quan