Giáo viên mầm non hạng 4 là bằng gì

Sắp tới đây, từ ngày 20/3/2021, khi bốn Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực, giáo viên mầm non và tiểu học sẽ có nhiều sự thay đổi trong xếp lương, bổ nhiệm vào hạng đặc biệt là giáo viên hạng IV của hai cấp học này.

Trả lời:

Không tuyển dụng mới giáo viên mầm non, tiểu học hạng IV

* Giáo viên mầm non

Hiện nay, theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, giáo viên mầm non gồm:

- Giáo viên mầm non hạng II mã số V.07.02.04

- Giáo viên mầm non hạng III mã số V.07.02.05

- Giáo viên mầm non hạng IV mã số V.07.02.06

Tuy nhiên, theo quy định mới tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, từ ngày 20/3/2021 - ngày Thông tư này có hiệu lực, chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm:

- Giáo viên mầm non hạng III mã số V.07.02.26;

- Giáo viên mầm non hạng II mã số V.07.02.25;

- Giáo viên mầm non hạng I mã số V.07.02.24.

* Giáo viên tiểu học

Tương tự như giáo viên mầm non, theo quy định hiện nay tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, giáo viên tiểu học cũng gồm 03 hạng là hạng II mã số V.07.03.07; hạng III mã số V.07.03.08 và hạng IV mã số V.07.03.09.

Tuy nhiên, tại Điều 2 Thông tư số 02 năm 2021, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định mới thành giáo viên tiểu học hạng III mã số V.07.03.29; hạng II mã số V.07.03.28 và hạng I mã số V.07.03.27.

Có thể thấy, từ ngày 20/3/2021, trong chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học không còn hạng IV. Đồng nghĩa, khi giáo viên mầm non, tiểu học được tuyển dụng mới từ ngày 20/3/2021 sẽ không xếp vào hạng IV như quy định hiện nay.

luong giao vien mam non hang iv


Lương giáo viên mầm non hạng IV, tiểu học hạng IV từ 20/3/2021 (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Xếp lương cho giáo viên mầm non, tiểu học hạng IV từ 20/3/2021

Vì câu hỏi của bạn không nêu rõ bạn là giáo viên cấp nào nhưng hiện nay, có hai cấp học có giáo viên hạng IV là cấp mầm non và cấp tiểu học. Dưới đây là việc xếp lương của giáo viên mầm non, tiểu học hạng IV từ ngày 20/3/2021 theo Thông tư số 01 năm 2021 và Thông tư số 02/2021.

* Giáo viên mầm non:

Theo điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư 01/2021, nếu đạt các tiêu chuẩn hạng chức danh quy định tại Thông tư này thì giáo viên mầm non hạng IV mã số V.07.02.06 được bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.02.26 và hưởng hệ số lương của viên chức loại A0, từ 2,1 - 4,89.

Đồng thời, nếu chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 thì giữ nguyên mã số V.07.02.06 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B từ 1,86 - 4,06 đến khi đạt chuẩn thì bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.02.26 hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu là đối tượng không phải nâng trình độ chuẩn.

Cụ thể:

Xem thêm: Bảng lương giáo viên mầm non từ 20/3/2021

* Giáo viên tiểu học

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư 02/2021, nếu giáo viên tiểu học hạng IV mã số V.07.03.09 đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp thì bổ nhiệmvào hạng III mã số V.07.03.29 và hưởng hệ số lương của viên chức loại A1 từ 2,34 - 4,98.

Ngược lại, nếu chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên theo điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 thì giữ nguyên mã số V.07.03.09 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B từ 1,86 - 4,06 đến khi đáp ứng trình độ chuẩn thì bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.03.29 hoặc đến khi nghỉ hưu nếu không phải đối tượng phải nâng chuẩn.

Cụ thể:

Xem thêm: Cách tính lương giáo viên tiểu học năm 2021

Trên đây là những phân tích liên quan đếngiáo viên mầm non, tiểu học hạng IV sẽ thế nào từ 20/3/2021? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏitại đây. Các chuyên gia pháp lý của Vanbanluat.com sẽ hỗ trợ bạn câu trả lời trong vòng24h giờ làm việc, nếu câu hỏi đầy đủ thông tin.

Video liên quan