Giới thực vật ngành nào tiến hóa nhất năm 2024

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Giới thực vật ngành nào tiến hóa nhất năm 2024

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đơn phân của phân tử protein là

 1. axit amin
 1. nucleotit
 1. glucozo
 1. ATP

Câu 2:

Cấu trúc nào sau đây có cả ở tế bào động vật và tế bào thực vật?

 1. Thành tế bào
 1. Ti thể
 1. Lục lạp
 1. Trung thể

Câu 3:

Trong tế bào chất của tế bào nhân sơ có bào quan nào sau đây?

 1. thể Gôngi
 1. màng lưới nội chất
 1. riboxom
 1. ti thể

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vi khuẩn?

 1. Dạng sống chưa có cấu tạo tế bào
 1. Cơ thể có cấu tạo đơn bào
 1. Bên ngoài tế bào có lớp vỏ nhầy
 1. Trong tế bào chất có chứa riboxom

Câu 5:

Hình thức vận chuyển các chất trong đó có sự biến dạng của màng sinh chất là

 1. khuếch tán
 1. thực bào
 1. thụ động
 1. tích cực

Câu 6:

Sinh vật nhân thực gồm các giới nào sau đây?

 1. Khởi sinh, Nguyên sinh, Thực vật và Động vật
 1. Khởi sinh, Nấm, Thực vật và Động vật
 1. Nguyên sinh, Nấm, Thực vật và Động vật
 1. Nguyên sinh, Tảo, Thực vật và Động vật

Câu 7:

Loại liên kết chủ yếu giữa các axit amin trong phân tử protein là

 1. liên kết cộng hóa trị
 1. liên kết photphodieste
 1. liên kết peptit
 1. liên kết dissunphua