Hạn chế của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật

Đâu là hạn chế cơ bản của cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật?

A. Nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân.

B. Hàng hóa sản xuất ra nhiều dẫn đến khủng hoảng kinh tế.

C. Chế tạo các loại vũ khí và phương tiện có sức hủy diệt sự sống, ô nhiễm môi trường, tai nạn, dịch bệnh,..

Đáp án chính xác

D. Nạn khủng bố gia tăng.

Xem lời giải

Hạn chế lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là


Câu 43756 Thông hiểu

Hạn chế lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là


Đáp án đúng: d


Phương pháp giải

Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học – kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai --- Xem chi tiết

...