Học bổng được tra cho sinh viên bằng cách

Thủ tục đăng ký học bổng nếu không phải sinh viên Bách Khoa

Mình là đối tượng sinh viên không thuộc Bách Khoa. Muốn có học bổng thạc sĩ thì cần phải làmthế nào?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang                                        Gửi 1 năm trước

Học bổng thạc sĩHọc bổng

Video liên quan