Học kỳ 3 là gì

Hướng dẫn xem kế hoạch thời gian năm học

- Đây là Khung kế hoạch thời gian của toànnăm học, vì vậy yêu cầu mỗi sinh viên phải có, và hiểu được nội dung được trình bày để thực hiện đúng.

- Trong 01 năm học, sẽ có các học kỳ sau:

  • 02Học kỳ chính(Học kỳ 1 và Học kỳ 2): đây là học kỳ bắt buộc trong lộ trình đào tạo, mỗi học kỳ sẽ bao gồm15 tuần thực học và 03 tuần thi tập trung.
  • 01Học kỳ Hè: đây làhọc kỳ phụ, sinh viên chỉ đăng ký khi có nguyện vọng học, học kỳ này sẽ có 07 tuần thực học và 02 tuần thi tập trung. Điểm số của học kỳ Hè sẽ tham gia vào tính điểm Trung bình học kỳ của Học kỳ 2 cùng năm học.
  • 02Học kỳ Dự thính: đây làhọc kỳ phụ, sinh viên chỉ đăng ký khi có nguyện vọng học, học kỳ này sẽ gồm10 tuần thực học và 02 tuần thi tập trung. Lưu ý: điểm số môn học trong học kỳ dự thínhsẽ không tham gia vào tính điểm Trung bình học kỳ chính, chỉ có môn học có điểmđạtmới được tích lũy vào điểm bảo lưu.

Sinh viên lưu ý:02 tuầntrước khi bắt đầu của cácHọc kỳ chính thức rất quan trọng, trường hợp sinh viên có nguyện vọngNghỉ học tạm thời,Thôi họchoặcnộp các Chứng chỉ để Miễnhọc các môn học tương ứng thì phải thực hiệntrong thời gian này, để không bị tính học phí cho các môn học đã có kết quả đăng ký thành công. Kết thúcthời gian trên, sinh viên vẫn có thể nộpĐơn đề nghịnhưngphảihoàn thành nghĩa vụ học phíhọc kỳ.

Video liên quan