1 phút đọc

Hold down a job là gì

hold down a job Thành ngữ, tục ngữ hold down a jobkeep a job He has a serious drinking problem and is unable to hold down a job. Video liên quan
Hold down a job là gì

hold down a job Thành ngữ, tục ngữ


hold down a jobkeep a job He has a serious drinking problem and is unable to hold down a job.

Video liên quan