How is your day so far là gì

It is a question asking how you feel currently about the day since you woke up and if you're okay. For example: A: "How is your day so far?" B: "Hasn't gone terribly well, hopefully the afternoon will be better"

It is a question asking how you feel currently about the day since you woke up and if you're okay.For example:A: "How is your day so far?"B: "Hasn't gone terribly well, hopefully the afternoon will be better" Xem bản dịch   1thích

ohhhh okay I understand  thank you ohhhh okay I understand  thank you  Xem bản dịch   0lượt thích "Have you had a good day so far"

"Have you had a good day so far" Xem bản dịch   0lượt thích

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.Đăng ký

Video liên quan