Hướng dẫn cấu hình vigor 2925 năm 2024

​(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2912 / 2133n / 2925 / 2926 / 2952 / 3220 / 3910 sử dụng HĐH DrayOS)

Dòng Router Vigor của DrayTek cung cấp cho khách hàng khả năng NAT port vô cùng linh

… Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình vigor 2925 năm 2024

Trong một số trường hợp tại văn phòng công ty hay nhà máy chúng ta có nhiều thiết bị Router Draytek và các khu vực hoạt động ở nhiều dải mạng IP khác nhau, yêu cầu đặt ra cho đội

… Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình vigor 2925 năm 2024

Huớng dẫn cấu hình dịch vụ truyền hình FPT sử dụng thiết bị định tuyến Draytek, (Hướng dẫn này dùng cho các model DrayTek 2133n / 2925 / 2926 / 2952 / vigor3220 / vigor3910 sử dụng hệ HĐH … Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình vigor 2925 năm 2024

Hướng dẫn cấu hình định tuyến dịch vụ MyTV của VNPT khi sử dụng nhiều đường truyền internet với thiết bị định tuyến Draytek

  • Đặc điểm: ứng dụng MyTV chỉ chạy ổn định trên đường truyền cáp quang FiberVNN của

… Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình vigor 2925 năm 2024

Nhằm đáp ứng khả năng linh động khi triển khai hệ thống, Vigor3910 được thiết kế cho phép thay đổi thuộc tính WAN/ LAN của các port

  • Vigor3910 có thể thay đổi thuộc tính các port từ P1–> P8. Trong

… Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình vigor 2925 năm 2024

​(dùng cho các thiết bị router DrayTek: Vigor2912 / 2133n / 2925 / 2926 / 2952 / 3220 / 3910 /… sử dụng HĐH DrayOS)

Cấu hình kết nối mạng 3G trên Router DrayTek

Internet ngày nay nhu cầu rất

… Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình vigor 2925 năm 2024

Chức năng này cho phép bên ngoài có thể truy cập đến server bên trong (Web server, FTP server,…) hoặc các máy tính bên trong.

Bước 1: Đổi port router

Mặc định, router DrayTek sử dụng các port 21, 22,

… Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình vigor 2925 năm 2024

Chức năng Bind IP to MAC có hai cơ chế:

  • Normal mode
    • Ưu tiên IP: khoá địa chỉ IP nếu trùng với các địa chỉ IP được gán theo địa chỉ MAC.
    • Địa chỉ IP không nằm trong danh sách

… Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình vigor 2925 năm 2024

WAN IP Alias được sử dụng trong trường hợp bạn có nhiều IP Public và được chạy trên cùng một WAN. Bạn có thể cài đặt được 8 IP Public và được chạy duy nhất trên WAN 1. Có 2

Nội dung

Việc cấu hình đường truyền internet hiện nay của các nhà mạng hiện nay chủ yếu cấu hình qua giao thức PPPoE.

Tuy nhiên đối với một trường hợp đặc thù như sử dụng kênh truyền internet trực tiếp khách hàng sẽ được cấp phát dải địa chỉ IP WAN và cấu hình sang một modem như Tplink, Totolink.

Có hai cách cấu hình khách hàng có thể bỏ modem của nhà mạng cấu hình trực tiếp vào router Draytek là phương án tối ưu tuy nhiên một số trường hợp đặc thù theo yêu cầu của mô hình mạng khách hàng cần cấu hình static IP từ modem nhà mạng sang router Draytek.

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn việc cấu hình static IP từ modem nhà mạng sang router Draytek.

Hướng dẫn cấu hình vigor 2925 năm 2024

Bước 1 : Chuẩn bị:

– Kiểm tra lớp mạng hiện tại của Router đang chạy và chọn một IP chưa được sử dụng

(Ví dụ: Router đang chạy có lớp mạng 192.168.1.1 và IP 192.168.1.250 chưa sử dụng)

– Chọn một lớp mạng cho Vigor2912 và phải khác với lớp mạng của Router đang chạy

(Ví dụ: 192.168.100.1 )

– Nối cáp mạng từ cổng LAN của Router đang chạy vào cổng W1 trên Router Draytek Vigor2912, Vigor2925

– Nối cáp mạng từ cổng P3 của Router Draytek Vigor2912, Vigor2925 và cổng LAN của máy tính

Bước 2: Đăng nhập vào giao diện web

http://192.168.1.1 với user: admin / password: admin (Mặc định)

Bước 3: Thay đổi IP LAN

Thay đổi IP LAN thành 192.168.100.1

– Vào LAN >> General Setup

– Ở LAN 1 : Chọn Details Page

Hướng dẫn cấu hình vigor 2925 năm 2024

– IP Address : Địa chỉ IP LAN của Vigor – Bạn có thể thay đổi cho phù hợp với mạng LAN hiện tại là 192.168.100.1

– Nhấn OK

Hướng dẫn cấu hình vigor 2925 năm 2024

– Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor >> Nhấn OK

– Sau khi Vigor khởi động lại bạn có thể sử dụng Vigor với IP mới là 192.168.100.1

Bước 4: Cấu hình cổng WAN1

– Vào WAN >> Internet Access

– Ở WAN 1 : Chọn Access Mode là Static or Dynamic IP và nhấn Details Page

Hướng dẫn cấu hình vigor 2925 năm 2024

– Ở Tab Static or Dynamic IP : chọn Enable

– Chọn Specify an IP Address

– IP Address : 192.168.1.250

– Subnet Mask : 255.255.255.0 (Giống với LAN của Router đang chạy)

– Gateway IP Address : 192.168.1.1 (IP LAN của Router đang chạy)

– Nhấn OK

– Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor >> Nhấn OK

(Trong trường hợp muốn cổng WAN của Vigor2912 nhận IP động do Router đang chạy cấp, chọn Obtain an IP address automatically)

Hướng dẫn cấu hình vigor 2925 năm 2024

– Sau khi đăng nhập lại Vigor, vào Online Status >> Physical Connection sẽ hiện thông tin về cổng WAN1