Hướng dẫn chỉ đại hội mặt trận

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM ĐÀN Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND Huyện Trụ sở: Phan Bội Châu, thị trấn Huyện Nam Đàn, Nghệ An Điện thoại: (0238) 3 822 150 - Email: [email protected]

Hướng dẫn chỉ đại hội mặt trận

 • Văn kiện của Đảng
 • Trang chủ
 • Giới thiệu chung
 • Bộ máy tổ chức
 • Bản tin CTMT
 • 5 nội dung, chương trình MTTQ
 • Tin tức - Sự kiện
 • Chuyên mục Đại đoàn kết
 • Tài liệu tuyên truyền chung MTTQ và các đoàn thể
 • Văn bản mới
 • Hỏi đáp
 • Kế hoạch số: 354/KH-MTTQ-BTT
 • Ngày : 05/12/2023
 • Kế hoạch tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo – Xuân Giáp Thìn”...
 • Công văn số: 2002/MTTQ-BTT
 • Ngày : 06/12/2023
 • Về việc kêu gọi vận động ủng hộ Chương trình “Tết vì người nghèo –...
 • Kế hoạch số: 338/KH-MTTQ-BTT
 • Ngày : 06/10/2023
 • Kế hoạch Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 (Từ 17/10...
 • Kế hoạch số: 339/KH-MTTQ-BTT
 • Ngày : 06/10/2023
 • Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội...
 • Hướng dẫn số: 75/HD-MTTQ-BTT
 • Ngày : 09/10/2023
 • Hướng dẫn Xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt...
 • Thông báo số: 180/TB-MTTQ-BTT
 • Ngày : 09/10/2023
 • Thông báo Về việc dừng tiếp nhận ủng hộ Nhân dân tỉnh Lào Cai khắc...
 • Kế hoạch số: 340/KH-MTTQ-BTT
 • Ngày : 09/10/2023
 • Kế hoạch Chỉ đạo Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cấp...
 • Hướng dẫn số: 76/HD-MTTQ-BTT
 • Ngày : 10/10/2023
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 10 năm 2023 trong hệ thống MTTQ các cấp
 • Hướng dẫn số: 77/HD-MTTQ-BTT
 • Ngày : 09/10/2023
 • Hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
 • Hướng dẫn số: 70/-MTTQ-BTT
 • Ngày : 23/06/2023
 • Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và chấm điểm thi đua năm 2023
 • Công văn số: 1679/MTTQ-BTT
 • Ngày : 09/06/2023
 • về việc tuyên truyền, hướng dẫn truy cập Tài liệu tuyên truyền chung...
 • Công văn số: 1644/MTTQ-BTT
 • Ngày : 18/05/2023
 • v/v kêu gọi, vận động ủng hộ làm nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh...
 • Báo cáo số: 745/BC-MTTQ
 • Ngày : 18/05/2023
 • Báo cáo công tác Mặt trận tỉnh Lào Cai tháng 5/2023
 • Hướng dẫn số: 69/HD-MTTQ-BTT
 • Ngày : 09/05/2023
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2023 trong hệ thống MTTQ các cấp
 • Công văn số: 1625/MTTQ-BTT
 • Ngày : 09/05/2023
 • V/v tuyên truyền về Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 của Ban Bí...
 • Báo cáo số: 728/BC-MTTQ-BTT
 • Ngày : 21/04/2023
 • Báo cáo tháng 4 năm 2023
 • Kế hoạch số: 24-KH/MTTQ-CQ
 • Ngày : 07/04/2023
 • Kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc...
 • Kế hoạch số: 225/KH-MTTQ-BVD
 • Ngày : 29/09/2022
 • Kế hoạch Tổ chức Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 (Từ...
 • Hướng dẫn số: 56/HD-MTTQ
 • Ngày : 31/05/2022
 • Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai...
 • Quyết định số: 358/QĐ-MTTQ-BTT
 • Ngày : 05/12/2018
 • Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban cứu...
 • Kế hoạch số: 187/KH-MTTQ-BTT
 • Ngày : 14/04/2022
 • Kế hoạch Tập huấn công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban...
 • Kế hoạch số: 186/KH-MTTQ-BTT
 • Ngày : 14/04/2022
 • Kế hoạch Tổ chức tập huấn thực hiện Đề án số 15- ĐA/TU “Phát huy vai...
 • Công văn số: 55/HD-MTTQ-BTT
 • Ngày : 14/04/2022
 • Hướng dẫn thực hiện Quy định số 368-QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh...
 • Kế hoạch số: 185KH-MTTQ-BTT
 • Ngày : 08/04/2022
 • Kế hoạch tổ chức triển khai vận động ủng hộ và sử dụng Quỹ "Vì người...
 • Kế hoạch số: 188/KH-MTTQ-BTT
 • Ngày : 13/04/2022
 • Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng...
 • Kế hoạch số: 165/KH-MTTQ-BTT
 • Ngày : 25/01/2022
 • Kế hoạch Giám sát và phản biện xã hộicủa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt...
 • Kế hoạch số: 180/KH-MTTQ
 • Ngày : 17/03/2022
 • Kế hoạch công tác tôn giáo năm 2022
 • Kế hoạch số: 179/KH-MTTQ
 • Ngày : 17/03/2022
 • Kế hoạch thực hiện công tác dân tộc năm 2022
 • Kế hoạch số: 11-KH/BCĐ
 • Ngày : 18/03/2022
 • Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng...
 • Hướng dẫn số: 53/HD-MTTQ-BTT
 • Ngày : 18/03/2022
 • Hướng dẫn trọng tâm công tác phong trào năm 2022
 • Hướng dẫn số: 52/HD-MTTQ-BTT
 • Ngày : 16/03/2022
 • Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2022
 • Công văn số: 1036/MTTQ-BTT
 • Ngày : 15/03/2022
 • V/v tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW và kỷ niệm 110 năm ngày sinh đ/c...
 • Kế hoạch số: 178-KH/MTTQ
 • Ngày : 11/03/2022
 • Kế hoạch phối hợp tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh...
 • Báo cáo số: 509/BC-MTTQ-BTT
 • Ngày : 09/03/2022
 • Báo cáo KQ thực hiện Quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-MTTQ năm 2021
 • Kế hoạch số: 177/KH-MTTQ
 • Ngày : 02/03/2022
 • Kế hoạch Thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
 • Kế hoạch số: 173/KH-MTTQ-BTT
 • Ngày : 25/02/2022
 • Kế hoạch Tuyên truyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hệ...
 • Báo cáo số: 11/BC-BCĐ
 • Ngày : 24/02/2022
 • Báo cáo Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng...
 • Nghị định số: 13CTr-MTTQ-BTT
 • Ngày : 27/01/2022
 • Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai...
 • Kế hoạch số: 167/KH-MTTQ-BTT
 • Ngày : 10/02/2022
 • Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào...
 • Hướng dẫn số: 50/HD-MTTQ-BTT
 • Ngày : 10/02/2022
 • Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt...
 • Kế hoạch số: 168/KH-MTTQ-BTT
 • Ngày : 15/02/2022
 • Kế hoạch Tuyên truyền mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm...
 • Hướng dẫn số: 51/HD-MTTQ-BTT
 • Ngày : 10/02/2022
 • Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm...
 • Công văn số: 0
 • Ngày : 15/12/2021
 • Thư kêu gọi ủng hộ Chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Nhâm Dần"...
 • Kế hoạch số: 175KH-MTTQ-BTT
 • Ngày : 15/12/2021
 • Kế hoạch tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo" - Xuân Nhâm Dần...
 • Văn bản khác số: 0
 • Ngày : 15/09/2021
 • Thư kêu gọi vận động, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid - 19 của...
 • Văn bản khác số: 11CTr-MTTQ-BTT
 • Ngày : 27/08/2021
 • Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...
 • Công văn số: 793/MTTQ-BTT
 • Ngày : 10/08/2021
 • V/v thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển...
 • Công văn số: 777/MTTQ-BTT
 • Ngày : 30/07/2021
 • Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong...
 • Công văn số: 767/MTTQ-BTT
 • Ngày : 21/07/2021
 • Tiếp tục tuyên truyền vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
 • Kế hoạch số: 115KH-MTTQ-BTT
 • Ngày : 27/05/2021
 • Kế hoạch tổ chức phát động kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ kinh phí...
 • Công văn số: 0
 • Ngày : 27/05/2021
 • Lời kêu gọi vận động toàn dân tham gia ủng hộ kinh phí mua vắc xin...
 • Báo cáo số: 351/BC-MTTQ-BTT
 • Ngày : 23/05/2021
 • Báo cáo Tình hình, diễn biến trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021...
 • Báo cáo số: 350/BC-MTTQ-BTT
 • Ngày : 23/05/2021
 • Báo cáo Tình hình, diễn biến trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021...
 • Báo cáo số: 349/BC-MTTQ-BTT
 • Ngày : 23/05/2021
 • Báo cáo Tình hình, diễn biến trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021...
 • Báo cáo số: 348/BC-MTTQ-BTT
 • Ngày : 23/05/2021
 • Báo cáo Tình hình, diễn biến trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021...
 • Báo cáo số: 347/BC-MTTQ-BTT
 • Ngày : 23/05/2021
 • Báo cáo Tình hình, diễn biến trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021...
 • Báo cáo số: 346/BC-MTTQ-BTT
 • Ngày : 23/05/2021
 • Báo cáo Tình hình và kết quả bầu cử thời điểm 9 giờ ngày bầu cử...
 • Công văn số: 0
 • Ngày : 19/10/2020
 • Lời Kêu gọi ủng hộ đồng bào nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục...
 • Thông tri số: 08/TT-MTTW-BTT
 • Ngày : 28/07/2020
 • Thông tri Hướng dẫn thực hiện một số điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt...
 • Công văn số: 0
 • Ngày : 13/08/2020
 • Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX

Thống kê truy cập

 • Đang online: 3
 • Hôm nay: 279
 • Trong tuần: 525
 • Tất cả: 103,405

2020© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC Địa chỉ: Phố Phùng Chí Kiên, phường Nam Cường, TP Lào Cai Điện thoại: (0214) 3840037 Fax: (0214) 3840037