Hướng dẫn php block comment - nhận xét khối php

Hướng dẫn php block comment - nhận xét khối php

Hướng dẫn dùng install windows trong PHP

SmugWimp at smugwimp dot com ¶16 years ago If you make changes to your PHP.ini file, consider the following. (Im running IIS5 on W2K server. I dont know about 2K3) PHP will not take the ...

Hướng dẫn dùng echo print trong PHP

Trung Nguyen03/05/20202 min readVới PHP, có hai cách cơ bản để xuất dữ liệu ra màn hình là sử dụng lệnh echo và print.Trong hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng ...

Hướng dẫn dùng decimal format trong PHP

botvietbai.com cung cấp các hướng dẫn, tài liệu tham khảo và bài tập trực tuyến miễn phí bằng tất cả các ngôn ngữ chính của web. Bao gồm các chủ đề phổ ...

Hướng dẫn dùng destructors trong PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về constructor và destructor của class trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập ...

Hướng dẫn dùng exceções trong PHP

Xin chào tất cả các mọi người, bài viết này mình xin trình bày về xử lý lỗi và Exception trong PHP, rất mong được sự theo dõi của mọi người1) Xử lý ...

Hướng dẫn dùng hello work trong PHP

Chương trình Hello world là một chương trình kinh điển mà khi học bất kỳ một ngôn ngữ nào bạn cũng cần phải viết.1, Bắt đầu PHP.-Như đã giới thiệu ...

Hướng dẫn dùng foss acronym trong PHP

PHP code is executed on the server.Nội dung chínhWhat You Should Already KnowWhat is PHP?What is a PHP File?What Can PHP Do?Whats new in PHP 7PHP: Hypertext Preprocessor (earlier called, Personal ...

Hướng dẫn dùng passing by trong PHP

Tạo chức năng đổi pass trong php để giúp user đổi mật khẩu khi có nhu cầu. Chức năng này bắt buộc user phải đăng nhập để đổi mật khẩu, chúng ta sẽ ...

Hướng dẫn readdir php - readdir php

Hàm này trả về tên file tiếp theo của thư mục. Tên file được trả về là trong thứ tự như chúng đã được lưu giữ trong filesystem.Trả về tên file nếu thành ...

Hướng dẫn dùng variable class trong PHP

Bài này sẽ giới thiệu biến (variable) và hằng (constant) trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với ...

Hướng dẫn dùng octals trong PHP

❮ Tham chiếu chuỗi PHPThí dụThay thế dấu phần trăm [%] bằng một biến được truyền dưới dạng đối số:

Hướng dẫn dùng evalue uth trong PHP

Có một số yêu cầu cơ bản đối với các ngôn ngữ lập trình như là: Cần một nơi để lưu trữ data, quản lý flow program, đánh giá biểu thức, quản lý file, ...

Hướng dẫn libxml php - libxml php

Danh sách tất cả các hàm & hằng Libxml trong PHP- Trong PHP, các hàm & hằng Libxml thường được sử dụng chung với các hàm SimpleXML, XSLT, DOM. libxml_clear_errors() - Xóa ...

Kiểm tra số trong php

Is_numberic() là hàm kiểm tra dữ liệu có phải là số hoặc chuổi số hay không. Hàm thường được áp dụng để kiểm tra dữ liệu kiểu số trong việc xử lý ...

Hướng dẫn php shells - vỏ php

Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ Web shell là gì và các cách thức hoạt động của nó. Web Shell là một tập lệnh độc hại được sử dụng bởi hacker ...